Donate

Google Plus

Twitter

Viber

Viber

Whatsapp

Whatsapp

Facebook

Sleduj moje novinky na Facebooku

Instagram

Youtube

Words for English speaking visitors !

Words for English speaking visitors !

pondelok 12. septembra 2016

Ako urobiť Screenshot alebo snímku obrazovky

Dnes si ukážeme ako urobiť screenshot.   1.) Držíme Ctrl (je jedno, či ľavé alebo pravé) následne stlačte Print Screen/SysRq (napravo od F12). 2.) Otvoríme si Skicár-Paint (Štart/všetky programy/príslušenstvo/skicár). 3.) Klikneme na okno skicára, stlačíme Ctrl a následne V (čo je skratka pre vloženie súboru/obrázku). 4.) Súbor si uložíme vo formáte, aký si vyberieme (odporúčam JPEG).
Ako urobiť screnshoot na notebooku. Screnshoot na notebooku sa líši iba v kroku číslo 1. namiesto Ctrl a  print screen/SysRq držíme fn (hneď vedľa Ctrl) a následne stlačíme prt sc (napravo od F12).

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Poznámka: Komentár môže zverejniť iba člen tohto blogu.