Donate

Google Plus

Twitter

Viber

Viber

Whatsapp

Whatsapp

Facebook

Sleduj moje novinky na Facebooku

Instagram

Youtube

Words for English speaking visitors !

Words for English speaking visitors !

pondelok 22. februára 2016

POPULÁCIA - Platíme Vám za Váš názor !
Registračný formulár vyzerá takto :

Súťaž kto chcete zapojte sa : dporuč a zarob!
Dobrý deň,
pozvite svojich známych, kamarátov alebo príbuzných do POPULACIA.sk a za každého nového registrovaného člena, ktorý uvedie Vaše ID, dostanete 0,20 €, navyše za každého tretieho privedeného člena získate bonus 0,50 €.
Pre priznanie odmeny je nutné, aby Vami odporúčaný člen úspešne dokončil platený dotazník.
Odmenu Vám pripíšeme vždy na konci týždňa. Celkové vyplatenie odmeny prebehne v najbližšom výplatnom období po skončení celej súťaže.
Súťaž skončí 30. 6. 2017.
Vaše osobné číslo je:
65827
Toto číslo musí nový člen zadať na konci svojho registračného dotazníka, aby ste mali nárok na odmenu.
Ako postupovať?
Pozvite známeho, aby sa registroval v paneli Populácia a dajte mu svoje identifikačné číslo ID (svoje ID nájdete vyššie v tomto emaili). Váš známy sa zaregistruje a vyplní vstupný dotazník. Dostane sa až k poslednej otázke „C130. Akým spôsobom ste sa dozvedeli o on-line respondentskom paneli POPULACIA.sk spoločnosti Ipsos?“ Vyberie si možnosť „Od iného člena panelu POPULACIA.sk“ a do políčka vyplní Vaše identifikačné číslo (ID).
Podrobné podmienky najdete na: http://www.populacia.sk/odporuc-a-zarob
Agentúra Ipsos si vyhradzuje právo odmenu nepripísať v prípade rozporu uvedených základných osobných údajov so skutočnosťou.
Ak viete o niekom z Českej republiky, pozvite ho na www.populace.cz - súťaž sa týka aj jeho.Typy spolupráce : 

Internetový dotazník

Internetový dotazník vypĺňate on-line pomocou internetu na webe Populacia.sk, o dotazníku sa najčastejšie dozviete pomocou SMS alebo emailom.

Telefonický rozhovor

Naši operátori vás budú kontaktovať na telefónnom čísle uvedenom na Populacia.sk, položí vám otázky a vaše odpovede sami zaznamenajú do systému Populacia.sk.

Skupinová diskusia

Niektoré prieskumy vyžadujú osobnú prítomnosť účastníkov v sídle agentúry či v iných priestoroch vhodných pre prieskum trhu. Ide o rozhovory v malej skupine na zvolenú tému za účasti moderátora, ktorý debatu vedie.

Bežný prieskum


Do týchto projektov ste zaradený/á na základe odpovedí z vášho osobného dotazníka. Za celkové vyplnenie dotazníka v zadanom termíne vám vždy prináleží odmena, preto nie ste zaradený/á do súťaže. Tieto dotazníky neobsahujú žiadne vyraďovacie otázky.

Doplňujúce otázkyPokiaľ potrebujeme zistiť doplňujúce informácie, ktoré nie sú obsiahnuté vo vašom osobnom dotazníku, pošleme vám 1-3 otázky na vyplnenie. Tieto otázky nie sú platené, ale umožnia vám účasť v nasledujúcich výskumoch. Navyše vás za vyplnenie zaradíme do súťaže.

Výberový prieskumPri niektorých výskumoch je potrebné odpovedať aj na vyraďovacie otázky, na základe ktorých vás dotazník buď pustí ďalej, alebo vyradí, čo záleží na kritériách prieskumu. Ak sa dostanete až na koniec dotazníka, získate finančnú odmenu, pokiaľ sa dotazník predčasne ukončí na základe vyraďovacej otázky, budete zaradený/á do súťaže o hodnotné ceny.

Rýchly prieskumIde o veľmi krátky dotazník. Nižšia cena za dotazník je vyvážená väčšou čítanosťou posielania dotazníka. Tieto dotazníky sú označené menom Instant Research (t.j. okamžitý prieskum).
Za kompletne vyplnený dotazník vám patrí odmena. Výšku odmeny nájdete vždy v upozorňovacej SMS alebo v emaili, ktorý vám príde spolu s odkazom na dotazník. Obvyklá odmena za jeden dotazník sa pohybuje od 40 centov po 2€.
Vzhľadom a veľký počet dotazníkov odosielame odmeny automaticky vždy raz za 3 mesiace, výplatné mesiace sú: január, apríl, júl, október.
Existujú prípady, keď poskytnuté údaje neodmeníme, a to v prípade, že zistíme nepoctivý prístup k prieskumu. Môže sa jednať o nezmyselné odpovede, alebo napríklad o pokus viacnásobnej účasti v danom projekte.

Zoberte, prosím, na vedomie, že sa jedná o náhodný, príležitostný príjem v zmysle § 10 Ostatné príjmy ods. 1písm.a, zákon o daniach z príjmov č.586/1992 Zz, ktorý do ročnej výšky 1000 € nepodlieha zdaneniu. Ak by celková výška vašich príjmov za kalendárny rok za túto činnosť (vyplňovanie dotazníkov) prekročila v úhrne sumu 1000 €, bola by daňová povinnosť plne na vašej zodpovednosti.

Urobte dobrý skutok – venujte svoju odmenu na charitu!

Súťažte s nami

V súťažnom období rozdelíme 10 atraktívnych cien (tablety, mobilné telefóny, zájazdy a ďalšie).
Za každý projekt, v ktorom nie ste odmenený/á peniazmi, ste automaticky zaradený/á do súťaže. Vyhodnotenie súťaže prebieha (spolu s vyplácaním odmien) raz za štvrť roka.
O zaradení do súťaže budete vždy informovaný/á hláškou na konci dotazníka, o prípadnej výhre v súťaži vás budeme informovať telefonicky.

Odovzdanie cien sa uskutoční osobne pracovníkmi agentúry Ipsos. Výhercovia budú zverejnení na našich webových stránkach.

V jednom súťažnom období je možné vyhrať iba jednu cenu – môžete byť však zaradení do viacerých súťaží.

Agentúra Ipsos si vyhradzuje právo neodovzdať cenu v prípade rozporu základných osobných údajov o skutočnosti.
Kde nás nájdete ? Adresa

Ipsos s. r. o.
Slovensko
Heydukova 12
811 08 Bratislava
www.ipsos.sk

Kontaktné informácie

Vzhľadom k veľkému počtu členov panelu nie sme schopní vybavovať Vaše otázky telefonicky,
preto sa prosím na nás obracajte pomocou e-mailu.

Všetky Vaše otázky prosím píšte na e-mailovú adresu info@populacia.sk.

streda 10. februára 2016

RECYCLIX - Viac než recyklácia

Registrácia kliknutím na BANNER !! Najnovší update ( 13.6.2017 ) čítajte : 
Vážení účastníci spoločnosti Recyclix,   V tejto správe by som vám chcel poskytnúť dôležitú aktualizáciu o pokroku vládnych vyšetrovaní nezákonných aktivít nájazdníkov, ako aj pár slov o aktuálnych udalostiach.   Chcel by som vám oznámiť, že sme dostali výsledky preskúmania podpisu na splnomocnení, ktoré umožnilo Igorovi Pshenychnyimu ilegálne prevziať spoločnosť. Tieto dokumenty odovzdáme súdu tento týždeň, aby legitímny riaditeľ spoločnosti Recyclix mohol byť v najkratšom možnom čase obnovený do funkcie.   Pokiaľ ide o zverejnenie mien nájomníkov, ich motívov a pokroku pri poskytovaní kompenzácií, po plodnom stretnutí s úradnými vládnymi vyšetrovateľmi v Poľsku bolo rozhodnuté, že to neurobime, pretože nemáme dôvod na to, aby sme boli naďalej zdanlivo márne Sa už pokúša dokázať zjavné fakty.   Odvtedy sa zastaví všetka komunikácia s nájazdníkmi a namiesto toho budeme prísne dodržiavať ďalšie pokyny policajných orgánov Poľska.   Chceli by sme zabezpečiť, aby všetky finančné prostriedky, ktoré má náš tím k dispozícii, boli úplne splatené účastníkom spoločnosti Recyclix. Nemáme však žiadne informácie o plánoch nájazdníkov na začiatku procesu poskytovania náhrad. Ak by ste chceli dostávať takéto informácie, mali by ste o tom informovať svoj tím.   Všetky podrobné informácie o presných termínoch začatia procesu poskytovania odškodnenia z našej strany budú publikované na webových stránkach recyclix.com hneď, ako sa situácia spojená s prevzatím spoločnosti úspešne vyriešila zákonným spôsobom.   Nezabudnite, že môžete použiť web ecorevolution.com, aby ste sa mohli prihlásiť do vášho účtu Recyclix, ak by ste chceli pristupovať k akýmkoľvek informáciám nachádzajúcim sa v oblasti vášho člena a ubezpečiť sa, že vaše zárobky sú v bezpečí.   Kým sa oficiálna stránka Recyclix nepodarí získať od nájazdníkov, aktualizácie o priebehu plánu krízového manažmentu, firemného fiškálneho a majetkového auditu, vládneho vyšetrovania a právnych prípadov uverejnia naši členovia tímu prostredníctvom oficiálneho zrkadla webovej stránky Recyclix A jeho stránku Facebook v angličtine. S úctou,   Recyklix Crisis Management Team Jaroslav Mikhalský

Najnovší update z 23.05.2017

Odpovedanie na lupičov: Analýza a kontrola faktov
Vážení účastníci spoločnosti Recyclix,

Pred niekoľkými dňami nájazdníci, ktorí prevzali spoločnosť Recyclix a jej webové stránky, publikovali správu, v ktorej prísne odporúčali verejnosti, aby nevykonávali vklady na zrkadlovú webovú stránku spoločnosti, tvrdila, že "stále dochádza k bezdôvodnému obohateniu organizátorov" A pokúšal sa neoprávnene presadzovať na používateľov množstvo falošných vyhlásení.

Zo správy, ktorú publikovali, môžeme pochopiť, že nemajú ani najmenšiu predstavu o tom, ako ďalej konať. Zdá sa, že nevedia, že registrácie a vklady / výbery sú v súčasnosti z dôvodu procesu krízového riadenia zakázané na ecorevolution.com, zatiaľ čo nedostatok akýchkoľvek dôkazov a dôkazov týchto vyhlásení ich robí ešte menej dôveryhodnými.

Práve preto sa náš tím rozhodol analyzovať svoje posolstvo a pripraviť verejnú odpoveď, ktorá obsahuje podrobnú faktickú kontrolu všetkých obvinení nájazdníkov.

... Naša strana je rovnaký podvedený investor ako zvyšok ľudí. Pán Pshenichny dal spoločnosti veľké množstvo zahraničných peňazí na určité záväzky ...

Odteraz sa vaša strana ani nepodarilo prezentovať členom Recyclixu a nášmu tímu. Pokiaľ ide o vyhlásenie o Igorovi Pshenychnyiovi, ktorý dáva spoločnosti peniaze, z ktorých sa zdá, že nikto vedel mimo vás, žiadame vás, aby ste poskytli zmluvu o takýchto transakciách, kde je suma peňazí, všetky zainteresované strany a všetky dátumy a Miesta.

... Povinnosti neboli splnené v deň sľúbenia, peniaze zmizli ...

Podľa informácií, ktoré máme k dispozícii, Gabriel v súčasnosti udržiava viac ako 1 milión EUR na účte vo fínskom oddelení banky Nordea. Celkovo spolu so svojimi partnermi v trestnom čine odcudzili viac ako 3 milióny EUR.

... Podľa zakladateľa spoločnosti, v súvislosti s nedodržaním termínov, spoločnosť bola ako sľúbená splnomocnená plná moc oficiálne preregistrovaná ako veriteľ ...

Zakladateľ spoločnosti sám nevyhotovil žiadnu plnú moc. Bolo tu, hoci, falošná plná moc, ktorú ste použili na prevzatie kontroly nad spoločnosťou. Zvyšok zistíte vyšetrovatelia počas vypočúvania vašich partnerov v trestnom čine.

... Dokumenty a sľúbené peniaze neboli vrátené. Človek len zmizol ...

Nie je jasné, aké dokumenty, peniaze a ľudia hovoríte. V prípade vyhlásenia a nároku niečoho vás žiadame, aby ste poskytli dôkazy.

... V čase prístupu na bankový účet spoločnosti v banke ČSOB už v súvahe nie je nič. Na účty spoločnosti v Poľsku a ďalších krajinách pán Pshenichny nemal prístup a nemá. Výpis z účtu z bankového účtu bude zverejnený ...

Igor Pshenychnyi nikdy nemal mať prístup k ničomu v spoločnosti. Namiesto toho, aby sme urobili nepravdivé vyhlásenia, žiadame vás, aby ste nám poskytli screenshoty z bankového účtu ČSOB, v ktorých budú uvedené finančné prostriedky.

... Ako sa ukázalo, všetko bolo naplánované vopred. Smernicový dôvod na pozastavenie činností a platieb bol požiar, potom pokus o prevzatie podniku treťou stranou atď.

Práve to práve teraz vidíme. Nezákonné činnosti na prevzatie vlastníctva spoločnosti, ktoré ste plánovali a vykonali.

... V skutočnosti boli všetky prostriedky zvládnuté a nebol sa očakávať ďalší "vývoj" organizácie. Hlavným zámerom je získať čo najviac peňazí od investorov podvodom ...

V skutočnosti 12. januára spoločnosť BEPAY prestala plniť svoje záväzky, čo viedlo spoločnosť k zrúteniu. Je úplne jasné, že ďalší vývoj spoločnosti sa neplánoval pokračovať spolu s ľuďmi, ktorí sa riadili chamtivosťou, nestarali sa o etické štandardy a nemali žiadny plán rozvoja podnikania.

Finančný podvod bol myšlienkou Gabriel a jeho partnerov v oblasti zločinu, ktorí okradli spoločnosť, potom sa rozhodli, že to stále nestačí, a ilegálne prevzal Recyclix. Všetky nedovolené činy však vedú k následkom a nebudeme nechať Gabriela dosiahnuť svoje plány a legálne ho bojovať.

... Neexistuje žiadny protikrízový tím. Informácie, ktoré uverejnil údajne protikrízový tím, sa týkajú osôb, ktoré boli podvodom zapojené a poskytovali úverovú podporu v prvých fázach činnosti spoločnosti. Organizácia bola typickou finančnou pyramídou ...

V skutočnosti neexistuje detektívna agentúra, ktorá by sa dokonca ani nezobrazovala vo vyhľadávaní Google, údajne si najal, ktorí údajne vedú rokovania s BEPAY a údajne vykonávajú vyšetrovanie. V tvojom tíme neexistuje žiadny plán krízového manažmentu a vo vašich správach nie sú žiadne dokumenty, na ktoré vždy odkazuješ.

Pravdou je, že od samého začiatku títo ľudia, ktorí teraz nelegálne prevzali spoločnosť, dostávali finančné prostriedky na účely rozvoja podnikania od spoločnosti Recyclix, ale namiesto toho použili tieto prostriedky na iné účely


 a vyberali ich prostredníctvom recyklačných závodov a tichých obchodných schém. Keď viete, že ste organizátorom prevzatia spoločnosti a spreneverou finančných prostriedkov klientov, je smiešne sa pozrieť na vaše falošné obvinenia, ktoré tvrdia, že ste sa podvodom podieľali na podnikaní ... "Protikrizový tím" sa pokúsil zdiskreditovať pána Pshenichnyho na pozemku Že sa objavil v trestnom konaní začatom českými orgánmi činnými v trestnom konaní. Skutočnosť spočíva v tom, že je obeťou v dôsledku konaní narušiteľov, ktorí získali svoje vozidlo. Na druhej strane jediný zakladateľ a riaditeľ spoločnosti, ktorému ste všetci veriť, slúžil v kráľovskej nápravnovej inštitúcii v Dánsku za trest smrti; Teraz prebieha vyšetrovanie v prípade podvodu spojeného s činnosťami spoločnosti ... Predtým sme spomenuli, že zakladateľ spoločnosti bol v nápravnovej inštitúcii v Dánsku. Napriek tomu, čo ste zabudli spomenúť, je, že všetky vaše mená sú tiež zahrnuté do tohto trestného prípadu ... Čo sa stalo počas prieskumu: A) z účtov spoločnosti všetky peniaze boli pravidelne stiahnuté a stiahnuté pravidelne (príjemcovia budú zverejnení ) B) V súvahe spoločnosti neexistujú žiadne spracovateľské závody, všetky činnosti predstavovali podvodný program zameraný na obohatenie organizátorov B) už existuje oficiálne vyšetrovanie v Poľsku, Českej republike a pobaltských štátoch ... Najskôr budeme Čakajte na všetky oficiálne dokumenty a dôkazy, ktoré máte. Po druhé, vždy bolo verejne povedané, že spoločnosť nemá v súvahe žiadne recyklačné zariadenia. Tento podvodný plán však realizoval Gabriel a jeho partneri zo združenia Eco Green Line SIA, ktorí teraz využívajú finančné prostriedky členov spoločnosti. A na záver by sme Vás chceli požiadať, aby ste verejne zdieľali všetky správy o pokroku Oficiálne vyšetrovanie, ktoré ste spomenuli ... Organizátori tejto štruktúry boli nižšie uvedené osoby. Hlavným organizátorom bol Sergej Berezin (foto číslo 1, 1984 rok narodenia). Jeho pravá ruka Arthur Potapov (foto číslo 2, nar. 1982). Programátori a tí. Podpora zdrojov a kontrola prenosov: spoločnosť ITVA, zodpovedné osoby: Vitaliy Markevich a Yuri Briginsky. Všetky prijaté informácie budú zverejnené. Hlavné organizátori majú sídlo v Dominikánskej republike, niektoré z nich sú v Rusku, kde majú finančnú účasť na súkromnom podnikaní ... Organizátori tejto štruktúry boli v skutočnosti Michail Gabriel a jeho spolupracovníci, zatiaľ čo Dmitri Paladi bol výkonný manažér menovaný Gabrielom. Zvyšok ľudí bol spoločným účastníkom projektu, ktorí plnili úlohy, ktoré Dmitri splnil pod vedením Gabriel.Mikhaeli Gabriel ... Na základe začatých trestných prípadov sa pokúsime zablokovať všetky bankové účty spoločnosti, rovnako ako Pre ktoré boli finančné prostriedky stiahnuté z hlavných zdrojov. Budú sa zapojiť aj pridružené štruktúry a organizácie ... A hoci sa môžete "pokúsiť" zablokovať akékoľvek bankové účty, nebudete to môcť urobiť, pretože ste sa ešte nepodarilo otvoriť jedinú trestnú vec o celej situácii. Namiesto toho vás žiadame, aby ste vrátili peniaze, ktoré ste podviedli - 840 000 EUR, o ktorých sme sa zmienili v našom predchádzajúcom spravodajstve, a poskytli nám screenshot, ktorý dokazuje transakciu - bez poskytnutia vysvetlenia. Čo sa týka pridružených organizácií a štruktúr, my Sú túži a ochotní zverejniť zoznam všetkých spoločností, ktoré ste zvykli vykonávať finančné podvody a sprenevery finančných prostriedkov ... Naša strana nevyžaduje od vás žiadnu investíciu a neprijíma ich. Naším cieľom je zastaviť aktivity a obnoviť spravodlivosť. Žiadame vás, aby ste v rámci vyšetrovania poskytli všetku možnú pomoc: Informujte sa o účasti na konferenciách o osobách, s ktorými ste o tomto projekte informovali, laskavě požiadajte, ak sa zaoberáte otázkami týkajúcimi sa príspevkov do spoločnosti - uveďte v riadku predmetu Listová investícia, ak sa zaoberáte informáciami o aktivitách organizácie alebo osobách, ktoré sa na ňom podieľajú - info recyclix.Vopred ďakujeme všetkým, ktorí sú pripravení poskytnúť, a tým, ktorí už poskytli informácie.PS Odvolanie voči veľkým investorom: vyzývame vás, aby ste sa zúčastnili neziskového združenia, ktoré bude viesť proces splácania investovaných prostriedkov. Pripravené investori môžu napísať žiadosť s označením v riadku predmetu: spolupráca ... Nikto nikdy nevyžadoval žiadne investície av súčasnosti sa spoločnosť nezaoberá žiadnymi recyklačnými alebo inými činnosťami. A ak sa človek pozerá na vaše činy, zdá sa, že nebude spravodlivosť. Vidíme, že ste spomenuli neziskové združenie. V skutočnosti už existuje taká organizácia a bola vytvorená členom spoločnosti zo Švajčiarska, Herald K. Aké neziskové združenie máte na mysli? Ešte ďalšia spoločnosť, ktorú ste založili? Nakoniec by sme vás chceli oznámiť, že pred niekoľkými mesiacmi

V zime Dainis Vasiljevs preniesol vlastníctvo spoločnosti BEPAY na spoločnosť Gabriel, o ktorej sme sa zmienili už skôr v našich vyšetrovaniach a bulletine.To je dôvod, prečo sme zverejnili dokumenty - objavené tímom súkromných detektívov, ktorých sme najali - pomocou ktorých bol prevod vlastníctva spoločnosti A požiadame nájomcov o poskytnutie podrobných a transparentných vysvetlení na tomto účte členom spoločnosti Recyclix a nášmu tímu. Nezabudnite, že môžete použiť stránku ecorevolution.com, aby ste sa mohli prihlásiť do vášho účtu Recyclix, ak by ste chceli pristupovať k akýmkoľvek informáciám Ktoré sa nachádzajú vo vašom členskom štáte, pričom sa ubezpečte, že vaše zárobky sú bezpečné.Pri obnovení oficiálnej stránky webových stránok Recyclix od nájazdníkov budú aktualizované informácie o pokroku v pláne krízového riadenia, firemnom fiškálnom a majetkovom audite, vládnom vyšetrovaní a súdnych prípadoch. Byť publikované našimi členmi tímu prostredníctvom oficiálneho zrkadla webovej stránky Recyclix a jeho stránky na Facebooku v angličtine. S úctou, R Ecyclix Crisis Management TeamYaroslav Mikhalsky
Oficiálny nový update priamo od firmy Recyclix ( update je preložený google prekladačom.) Myslím že je to zrozumiteľne. Kto nerozumie napíšte mi správu podebatujeme o tom ...
__________________________________________________

Radi by sme, aby ste vedeli, že nový tím vedenie Recyclix úspešne usadil dovnútra a akonáhle proces prechodu bol dokončený, bude plán krízového riadenia sme sa zmienili v našej Q & A zasadnutí začaté. Ako teraz, odhaduje sa, že poskytovanie vyrovnávacích platieb pre účastníkov Recyclix začne na začiatku júna.
Vzhľadom na to, že prechod postup už začala, boli pozastavené všetky operácie spojené s vkladmi, výkupu odpadov, a cyklus reštartovanie tak, aby odborníci z nového tímu je pripraviť firmu na dôkladnú fiškálnu a majetku auditu.
Tiež by sme radi informovali, že v nasledujúcich týždňoch bude oficiálny Twitter účet a všetky lokálne stránky Facebook k Recyclix byť zakázaná a všetky správy o pokroku plánu krízového riadenia a prebiehajúcich akciách budú zverejnené členmi novej vedenie na tejto stránke a internetovej stránky Recyclix v angličtine.
Prosím prečítajte si naše Q & A sedenie v prípade, že ste vynechal niečo o pláne pre riešenie krízy a budúci vývoj v Recyclix živote: https://recyclix.com/news/recyclix-q-a-session/


_____________________________________________________


  #Update 2 ( 18.4.2017 ) / preložené prekladačom ak máte nejaké otázky neváhajte ma kontaktovať 
_______________________________________

Zoznámte sa s novým RECYCLIX MANAGEMENT TEAM: MESSAGE účastníkom

Vážení investori, Recyclix

Volám sa Jaroslav Mikhalsky a budem slúžiť ako predseda nového manažérskeho tímu Recyclix a spolu s kolegami budeme manipulačný program pre riešenie krízy a zaistí, že tento postup sa vykonáva v inkluzívne a efektívnym spôsobom.

Ako ste mohli vidieť ju v poslednej aktualizácie príspevok na Facebooku, už sme oznámili približný termín, kedy úhrade účastníkom Recyclix začne. Pre tých užívateľov, ktorí nemali možnosť oboznámiť sa s post by som chcel zopakovať, že sa odhaduje, že proces poskytovania náhrad začne v júni, zatiaľ čo od tejto chvíle na všetky správy o priebehu krízového riadenia plán a aktuálne udalosti budú zverejnené našimi členmi tímu na webových stránkach Recyclix a jeho oficiálnu stránku na Facebooku v angličtine.

O krízovom management program

Moji kolegovia a ja verím, že transparentnosť a prehľadnosť sú rozhodujúce, pokiaľ ide o dosiahnutie nejakého cieľa vo veľkej spoločnosti, najmä v prípade, že má čo do činenia s riadením finančných prostriedkov, a to je dôvod, prečo teraz by som vám povedať viac o krízovom riadení plán, ktorý Recyclix začne v najbližšej dobe.

Všetky náhrady budú vyplácané prostredníctvom špeciálneho krízového riadenia mesta, ktorá bude otvorená v krátkodobom horizonte. Fondy pre poskytovanie náhrad boli už čiastočne pridelené a akonáhle krízové ​​centrum bolo otvorené a náš tím dokončil dôkladnú fiškálnej a majetku audit spoločnosti, sa začne proces úhrade.

Za účelom zvýšenia transparentnosti budú tvoriť omyl výbor zložený z členov Recyclix samotných. Budeme informovať o priebehu programu pre riešenie krízy v nasledujúcich spravodajcov, ako aj na oficiálnej Facebook stránku Recyclix.

O aktuálnom dianí

Tam je ďalšia dôležitá vec, ktorú by som chcel, aby ste vedeli, o v tomto bulletine ako náš tím našiel pár divných vecí o Recyclix po začatí daňovej a majetkovej kontroly spoločnosti.

Možno ste o tomto probléme s Ruslan Puksto ktorý sa pokúsil ilegálne prevziať spoločnosť kovaním úradné dokumenty späť v januári 2017. Bohužiaľ počula, sa ukazuje, že podobná situácia sa konal opäť na 23. marca v dôsledku neznámych dôvodov, väčšina pravdepodobne cestou falšovanie úradné dokumenty príliš, a v súčasnej dobe Recyclix je nezákonne riadený určitým Igor Pshenychnyi. Si môžete prezrieť oficiálne právne informácie o spoločnosti tu.

Pre väčšiu bezpečnosť finančné prostriedky pridelené pre poskytnutie náhrady boli uložené v lotyšskej Citadele banky, ako aj na účtoch spoločnosti Bepa. Avšak minulý týždeň veľká platba bola vykonaná na fínskej pobočky banky Nordea bez súhlasu Bepa správnej rady.

Nordea bánk bolo už kontaktovali o tom, ale ešte sme neobdržali buď jednoznačné odpovede alebo riešenie tohto problému. To je dôvod, prečo by sme chceli prosíme vás všetkých, kto robil platby Recyclix cez Bepa spoločnosť sa dostať do kontaktu s Nordea Bank pomocou tejto sťažnosti list šablóny Sťažnosť šablóny listu na Nordea zákaznícky servis a dopyte po vyšetrovaní finančných podvodov, ktoré majú byť vykonané ,

Aleksin Kauppahuone OY
IBAN: FI8317453000088965
BANK: Nordea Bank FÍNSKO PLC
SWIFT: NDEAFIHH
TEL: Volanie zo zahraničia +358 200 70 000 (medzinárodné volania poplatok)

A aj keď po prílete na Recyclix náš tím nečakal také ťažkosti môžu nastať, všetky potrebné dokumenty k začatiu oficiálneho vyšetrovania už boli odovzdané orgánom činným v trestnom. Veľmi podobný prípad nezákonné prevzatie spoločnosti, ktorá sa stala už v januári, bol riešený v rýchlym spôsobom vďaka tvrdej práci vyšetrovanie dôstojníci.

Radi by sme, aby ste vedeli, že tieto vyšetrovania by nemalo mať vplyv na odhadované termín zahájenia plánu poskytovanie kompenzácie vyhláseného skôr, a to najmä v prípade, ako mnohí z vás, ako to bude možné kontaktovať Nordea Bank a požiadať ich, aby začali vyšetrovanie nezákonné finančné transakcie z BEPA firmy svojej banke.

Okrem toho počiatočnej fáze daňového a majetkového auditu spoločnosti ukázal, že predchádzajúce vedenie rada Recyclix snažil zakryť sprenevery incidentov niektorí z jej členov. Náš tím už začala osobitné vnútorné vyšetrovanie týchto skutočností sprenevery finančných prostriedkov zo strany starých manažérskeho tímu.

Na tomto mieste by som rád, aby tento spravodajca k záveru, a dáme vám vedieť, že to bude radosť pracovať so všetkými vami v nasledujúcich mesiacoch s cieľom zabezpečiť hladký priebeh poskytnutie príslušných náhrad.Najnovšie oznámenie priamo od Recyclixu + moje vyjadrenie čo si myslím o budúcnosti. Oznámenie preložené prekladačom : Zodpovedanie dôležitých otázok o aktuálnom dianí a budúci vývoj


V priebehu posledných niekoľkých týždňov, ktoré boli vynaložené na prácu na rozumné a efektívne riešenie prekážok Recyclix stretol, sme získali celý rad otázok týkajúcich sa aktuálnych udalostí a ďalšieho vývoja v našej spoločnosti prostredníctvom našich sociálnych médií a zákazníckej podpory.

To je dôvod, prečo sme si vybral najčastejšie z nich a rozhodla poskytnúť transparentné a jasné odpovede na tieto otázky, ktoré sú pre vás najdôležitejšie v tomto špeciálnom Q & A sedenie.

Otázka: Čo sa v súčasnosti deje Recyclix?

Odpoveď: Po pruh nešťastných udalostí, ktoré Recyclix bol nedávno vystavených, sme narazili na displeji zlomyseľne správanie a postoje menom niektoré z našich partnerov, ktorí sa rozhodli využiť nestabilnú situáciu spoločnosti a nesplnili svoje povinnosti. To všetko viedlo k neočakávanému nedostatku pracovných prostriedkov a prostriedkov na Recyclix k dispozícii.

Otázka: Ako sa firma chystá s ňou zaobchádzať a čo sa stane s mojou investíciou?

A: Špeciálne krízové ​​riadenie programu, ktorý bude zabezpečovať poskytovanie primeraných náhrad pre užívateľov-, o ktorých sme sa ti to povedať viac nižšie bude realizovaná v najbližšom možnom čase.

Q: Čo sa stane s Recyclix akonáhle program krízového riadenia bola úspešne dokončená?

A: V nadchádzajúcich dňoch súčasná výkonná rada Recyclix rovnako ako všetky zákazníckej podpory a všetci ostatní členovia tímu opustí spoločnosť, zatiaľ čo program krízové ​​riadenie sa začne a vykoná od začiatku do konca skupinou odborníkov s príslušnými skúsenosti, ktoré neboli spojené s firmou predtým.

Q: Čo bolo dôvodom pre takéto náhle a drastické zmeny vo fungovaní firmy?

A: S ľútosťou sled nepriaznivých riadenie mimo kontrolu kohokoľvek, že sme boli konfrontovaní s viedlo k prepadu povesť spoločnosti, potvrdzuje, že je potrebné pre stanovenie iný a poddajnějšího štruktúru a obchodný model.

V nadväznosti na tieto udalosti bola prehodnotená koncepcia firmy a nový obchodný model, malo zabezpečiť dlhodobú funkčnosť zelených a obnoviteľných energetických projektov bola vymyslel. To je dôvod, prečo sa rozhodlo, že po odovzdaní opraty do odborníkov v oblasti krízového riadenia, súčasní členovia Výkonnej rady opustí Recyclix pre nový zelený projekt, ktorý bude slúžiť ako zdroj príjmov pre riešenie problému nevybavených výberov.


Q: A nový projekt? Čo s tým?

A: revidovanej a rozšírené obchodný model, bude naša činnosť sa presunula do Južnej Ameriky. Naším konečným cieľom je vytvoriť systém, ktorý nepretržite generuje tržby bez nutnosti prilákať nových používateľov, ako aj behy a reguluje sám, bez ohrozenia jeho vlastné integritu. Takýto systém bude opierať o zelenej komunita, ktorá je vedená a riadená akcionárov alebo členov s hlasovacím právom z tejto komunity.

Ďalšie informácie a podrobnosti o novom podniku budú zverejnené v najbližšej dobe.

Otázka: Predtým ste sa zmienil o programe krízového riadenia. Môžete mi povedať viac o tom?

A: V najbližších dňoch nový Správna rada Recyclix budú tvoriť špeciálny krízové ​​riadenie bazén a vykonať určité zmeny vo výrobných pracovných postupov spoločnosti s cieľom zabezpečiť hladký priebeh vybavovania náhrady pre užívateľov.

Otázka: Čo presne program krízového riadenia bude obsahovať?


A: Novo vyvinutý Program krízového riadenia sa skladá zo štyroch krokov.

Po prvé, budú odborníci z novej výkonnej rady Recyclix uskutoční verejnú webináre zdieľanie podrobnosti o súčasných finančných aktivít spoločnosti a odhalila plán blížiacim náhrad.

Po druhé, bude otvorený online krízové ​​centrum pre vyrovnanie platieb. Po tretie, dôkladný audit majetku a zdrojov spoločnosti budú vykonávať. Po štvrté, bude zvláštna krízový manažment pool byť vytvorená s cieľom začať konanie o poskytnutí užívateľských kompenzácie.

Nehľadiac na to, aby sa ubezpečil, že tento proces prebieha v transparentnom a bezproblémové spôsobom, bude bazén tvoriť ďalšie strategicky dôležité správne jednotky-vnútorné výbor fiškálnej a majetku auditu, rovnako ako výbor pre zriadenie krízového riadenia.

S úctou,
Recyclix

Veľa ľudí sa má v poslednej dobe pýta ako vidím budúcnosť recyclixu. Moja odpoveď znie podľa mňa sa to celé pohne v období jún, júl, august. Ak nie potom je definitívne koniec bohužiaľ. Support momentálne nekomunikuje takže ani na otázky ani dokumenty Vám nemá kto schvaľovať. No uvidíme ako Recyclix naplní sľuby a či naozaj krízový tím niečo vymyslí alebo sú to len plané rečí. Momentálne nám nič iné nezostáva len čakať. Budem to pre Vás ešte naďalej sledovať či sa situácia nejak mení alebo nie. Momentálne sa nedá odpad ani nakupovať jedine sa dá predať ale aj to Vám je nanič lebo výplatu dostanete do čakačky a nedostanete ju vyplatenú. Musíme čakať. Ak vám môžem nejako pomôcť ešte v pokoji ma kontaktujte. To je zatiaľ asi všetko k čomu sa môžem vyjadriť... Aktuálne správy o tom čo sa deje pre tých čo sa pýtajú čo sa deje : RECYCLIX® - DALŠÍ STRATEGIE PRO ROZVOJ A RŮST

V návaznosti na informace uveřejněné v předcházejícím newsletteru by Recyclix chtěl poskytnout důležité informace, detaily a doplnění týkající se důsledků rozsáhlého požáru, který zasáhl recyklační závod ve městě Brożek dne 14. února 2017.
Aby Recyclix zachoval dosavadní transparentnost, další informace budou poskytovány průběžně všem těm, kterých se událost dotknula.
Místní úřady a pojišťovny okamžitě zahájily vyšetřování, avšak příčina požáru je stále nejasná, což zatím znemožňuje udělat si jasnou a kompletní představu o situaci.
S cílem připravit profesionální plán obnovy se management Recyclixu sešel se skupinou expertů, sestávající se z profesionálních konzultantů, právníků a partnerů, a s radostí může oznámit, že toto setkání vyústilo v akční plán, který zaručí, že tato konkrétní a dočasná krize bude překonána.
Technické postupy budou dokončeny v březnu; z tohoto důvodu zatím ještě nelze zveřejnit detailní informace. Avšak upisování bude možné již tento měsíc, aby se shromáždilo dostatečné množství kapitálu k nákupu nového surového materiálu a vybavení, aby se plně obnovila výrobní kapacita zařízení, které jsou již v provozu a těch ve výstavbě nebo ve fázi akvizice.
Recyclix v současné době pracuje na řešení, jak nabídnout svým uživatelů možnost přeměnit dočasně odepsaného odpadu na podíly ve zmíněném fondu.
Žádost o registraci a aktivaci fondu byla již podána a nyní je třeba, aby jej příslušný bankovní orgán schválil; jakmile ji schválí, podáme o tom informaci.
Rádi bychom, aby celá komunita podporující Recyclix pracovala společně, aby se dosáhlo plného obnovení obchodních aktivit co nejdříve.

Navzdory tomu, co se stalo, je management Recyclixu odhodlán jít kupředu a řešit veškeré současné problémy efektivním a rychlým způsobem. Jsme přesvědčení, že s vaším porozuměním a podporou se Recyclix brzy vrátí zpět scénu mezi Evropské recyklační společnosti.Update od kolegu zo skupiny ktorý zisťoval čo sa deje :

dal som si namahu a zavolal som do EKO Recycling. pan nevedel velmi po anglicky ale z toho co som pochopil v Brozku nehorela skladka firmy Eko Recycling pretoze oni nie su priamo v Brozku ale trochu dalej. v kazdom pripade nemaju nic spolocne s firmou Recyclix ani s nimi neobchoduju. nejake spravy, kde by bolo jasne potvrdene, ze to bola skladka recyclixu?


tak priatelia. zahral som sa trosku na detektiva a nebolo velmi tazke zistit ako to cele je:
1. v Brozku horela skladka odpadu firmy Eko Recycling
2. horela iba skladka, na videu je mozne vidiet, ze hala ktora stoji vedla skladky je ok, poziar je dalek
o a poziarne zlozky sa "vybalili" pri tejto hale, takze asi ten poziar udrzali a hala nezhorela  fotky zhorenej haly nevidel nikto.
3. zavolal som na oficialne cislo firmy Eko Recycling a opytal som sa ci nejakym sposobom spolupracuju s firmou Recyclix. Odpoved bola, ze nie, ze iba maju podobny nazov, ale nemaju s nimi nic spolocne a ziadny obchodny vztah.
video z poziaru: https://youtu.be/4G1TU87a29E
4. najprv mi tyzden trvalo kym ma verifikovali a teraz mam uz tyzden moj vyber v čakačke
5. support mi na viber neodpisuje, a telefonicke hovory rusi - na FB recyclixu mi odpisali, ze je to preto, lebo maju obsadene a nechcu aby som platil roamingove minuty 
zatial to je vsetko co som zistil
RECYCLIX DÔLEŽITÉ UPDATE
Vedenie Recyclix je práve teraz pracuje na riešení pre prekonanie ťažkostí, ku ktorým došlo v dôsledku požiaru v jednej z recyklačných zariadeniach. Spoločne so skupinou právnikov a finančných odborníkov novú koncepciu plne obnoviť operácie skupiny Recyclix bol vyvinutý.
Nová koncepcia nielen plne obnoviť prevádzkové kapacity, ale tiež povedie k zlepšeniu pôvodného systému a bude prínosom pre všetky zúčastnené strany.
Prosím, zostaňte naladení pre podrobnú tlačovú správu, ktorá bude zverejnená neskôr, rovnako ako pre ďalšie aktualizácie a vzrušujúce novinky zo života Recyclix.
#recyclix #plasticsrecycling #update #sustainability #growth

Preložené prekladačom snáď pochopí každý :) 

V skratke pracujú na obnove uvidíme ako sa to bude vyvíjať ďalej ..... Je to oficiálny update zo skupiny na Facebooku 

Uvidíme čo sa podarí zistiť ďalej 

Zatiaľ neinvestujte ďalšie peniaze !!RECYCLIX® DOČASNĚ SNIŽUJE VÝROBNÍ KAPACITU

Jeden z největších požárů za posledních několik let v Polsku vypukl na skládce ve městě Brożek 14. února, a zasáhl zařízení Recyclix v Zielona Gora v Polsku spolu se skladem a odpadem, který tam byl uskladněn. Na místě zasahovalo 17 požárních jednotek, jelikož oheň zasáhl 1,5 ha půdy, nic nevyjímaje.
Recyclix je výrobní společností, která je silně závislá na kapacitě surového materiálu, zejména odpadu pro další recyklaci a výrobu pelet. Obrovský požár, který vypukl na skládce v Brożku, nezasáhl pouze zařízení a vybavení linky, ale především zničil značné množství odpadu určeného k recyklaci. Naštěstí zařízení a sklad byly pojištěny a pojišťovna nyní posuzuje tento požár, aby dodržela veškeré postupy.
Zástupci Recyclixu navštívili zařízení a již odhadli prvotní škody s konstatováním, že kapacita odpadu se nyní znatelně snížila. Kvůli ztrátě velkého množství odpadu a škodě na zařízení je Recyclix nucen použít všech svých prostředků k nápravě škod z požáru, aniž by zastavil další výrobu. V současné situaci je obtížné udržet rovnováhu mezi objemem odpadu v recyklaci a skutečnou kapacitou odpadu.  


Aby bylo možné pokračovat v recyklování, výplatách výnosů a další výrobě, Recyclix je nucen zavést plán pro obnovu, aby tak obnovil předcházející kapacitu a dostal se zpět na cestu ke svému cíli. Předpokládá se, že původní stav bude znovu nastolen do června 2017.
Přes rizika, která se pojí s výrobní společností a dotýkají se všech dotčených členů, by Recyclix chtěl upozornit, že podniknuté kroky by neměly být chápány jinak, než jako nevyhnutelný plán obnovy po zásahu vyšší moci, aby další činnost probíhala tak hladce, jak jen to bude možné. Proto všichni uživatelé webu Recyclix, kteří nabili svůj účet před požárem 14. února 2017, budou rozděleni do následujících kategorií:
1) Uživatelé, kteří jsou v zisku a mají menší než 33,3% podíl na prodejní ceně
2) Uživatelé s podílem 33,3% na prodejní ceně a jsou v zisku
3) Uživatelé s nižším než 33,3% podílem na prodejní ceně, nebo kteří ještě nejsou v zisku
U každé skupiny dojde k určitému % snížení kapacity odpadu, aby se vyrovnala současná kapacita a aby se zajistil hladký provoz v období obnovy, které se očekává do června 2017.
    

Vzhledem k tomu, že se Recyclix v posledních pár letech ukázal jako silný, spolehlivý a férový partner, pevně věříme, že nám uživatelé zůstanou věrni a budou s námi sdílet rizika recyklačního businessu a přijmou nabízenou variantu pro obnovu.
Recyclix zaznamenal velké množství požadavků na výběry během posledního měsíce a zavedl určitá omezení, aby bylo možné zpracovat frontu, jak nejrychleji to půjde, ale stále evidujeme nezpracované platby. Rádi bychom se omluvili za nepříjemnosti nebo frunstraci, kterou vám to způsobilo a znovu bychom vás chtěli ujistit, že finanční oddělení tvrdě pracuje na vyřešení této situace a blíží se opět svému obvyklému režimu práce, navzdory výše uvedené situaci.
Avšak berte, prosím, na vědomí, že kvůli vyžádaným postupům bankovních institucí pro zajištění souladu (compliance), je Recyclix povinen potvrdit OP každého uživatele a jeho registrované adresy. Aby bylo možné obdržet výběr bankovním převodem, je nezbytné nahrát dokumenty k ověření totožnosti a adresy (OP, účet za energie, bankovní výpis, SIPO, apod.) do systému. Toto je pouze jednorázová procedura jen pro interní použití Recyclix. Veškeré ověření se dělá ručně a může trvat až 3-5 pracovních dnů.

  

Vzhledem k nastalé situaci, Recyclix pravděpodobně zreviduje a prodlouží konečný termín pro příjem nových registrací a strategii nákup-prodej přes svoji současnou online recyklační platformu, jenž byl původně stanoven na říjen 2017. Recyclix očekává, že tento termín bude zrevidován a oznámen do června 2017, po ukončení doby pro obnovu.
Byli bychom rádi, s ohledem na okolnosti, kdybyste zachovali trpělivost a přízeň. Ještě jednou se omlouváme za zpoždění a děkujeme za váš čas. Náš obchodní vztah byl výborný a věříme, že tento incident neohrozí naši budoucí spolupráci.

Hlavne sa upokojme a počkajme ako sa bude situácia vyvíjať ďalej .. :) 
Kto vie po Poľský určite kliknite na Play a pozrite si video !! Verím, že firma dá všetko do poriadku 

Oficiálna správa v spravách kto vie po Poľsky môžete si pozrieť prípadne preložiť a napísať mi aby sme doplnili konkrétne info v Slovenskom alebo Českom jazyku ...


Priebežne budem dopĺňať aktuálne info 
Teraz po novom keď chcete požiadať o výber musíte poslať do Recyclixu nejaký doklad kde je zreteľne vidieť vaše meno a priezvisko a celá adresa samozrejme zhodujúca sa s tým čo máte v profile. Doklad musí byť v 600dpi a png format , veľkosť od 1,2mb po 15 mb......
Ja som doklad dnes poslal a uvidím za koľko budem schválený. 

Požiadavka na dokument vyskočí až keď požiadate o výplatu. Doklad musí byť písaný v latinke samozrejme ....

Momentálne neinvestujte vyčkáme ako situácia dopadne !! Zatiaľ počkáme ako sa vyvinie situácia ....


Oficiálne stanovisko ktoré uverejnil Recyclix na Facebookovej stránke :Dobrý den,

Uložený odpad a materiál ve výrobě, který se nacházel v zasažené továrně, je již zcela pryč. Podobně i samotný provoz v Zielone Gore je nyní zcela nepoužitelný pro výrobu a proto jen Lobez nebo Nysa, které jsou nyní ve výstavbě, mohou být alternativním řešením, jak dostat výrobní kapacitu na úroveň, kde byla před požárem. Proto ačkoli budeme pracovat na zvýšení kapacity jak rychle to půjde ve spolupráci s úřady a žádostí o vyplacení pojistky, v současné chvíli nemůžeme garantovat návrat předcházejícího odpadu, který byl již zničen v plamenech a prohlášen za odepsanou ztrátu.

Avšak s ohledem na náš vztah jako partnerů, kteří sdílí nejen vysoké výnosy, ale také ztrátu v tomto businessu, neodebíráme výhody získané nákupem jednotek zařízení, i přesto že, více škod lze připsat ke ztrátě strojů za mnoho milionů Eur a na vybavení závodu. Navýšený podíl na prodejní ceně a kapacita na Vašem účtu zůstane nezměněna.

Je důležité si uvědomit, že snížení odpadu není přímá ztráta investice. Pro ty, jenž už dosáhly pozitivního ROI to znamená snížený zisk z každého cyklu, ať už při restartu či prodeji. Pro ty, jenž se jestě nedostali na „své”, to znamená, že to bude trvat déle a více cyklů, než se k tomuto bodu dostanou, a než pak začnou získávat čistý zisk za každý cyklus.

Kompletní ztráta recyklačního provozu má zjevně obrovský dopad na celkovou provozní kapacitu Recyclixu. Všichni uživatelé sdílí riziko nepředvídatelných událostí, které negativně ovlivňují normální pracovní režim a systému společnosti. Avšak učinili jsme všechno, co bylo možné, k omezení škod tak, aby nepříznivé dopady této nešťastné události byly co nejnižší a nejzranitelnější uživatelé utrpěli nejmenší následky. Proto jsme zařidili uživatele do tří skupin, jak bylo uvedeno v newsletteru:

- uživatelé s méně než 33.33% podílem na prodejní ceně, kteří se už dočkali návratnosti investice a již dostávají čisté zisky
- uživatelé s více než 33.33% podílem na prodejní ceně, kteří již také dosahují zisku
- ti, kteří mají méně než 33.33% podíl na prodejní ceně nebo ještě nedosáhli návratnosti své investice
Poté jsme odečetli určité procento z existujících procesů v závislosti na objemu odpadu, který aktuálně mají. Čím vyšší je objem odpadu, tím vyšší je procento odpočtu. Tímto způsobem bude ztráta kapacity rozložena mezi všechny uživatele.

Berte, prosím, na vědomí, že uživatelé, kteří koupili odpad PO 14. únoru, kdy došlo k požáru, by na těchto konkrétních nákupech neměli vidět žádné snížení. Naši technikové pracují na obnovení plného objemu odpadu, který byl zakoupen po 14. únoru.


Uvidíme aká bude ďalej situácia stále nie je nič stratené. V súčasnej dobe nám však negarantujú navrátenie spáleného odpadu lebo nevedia či im to poistovňa preplatí škody. Myslím, že od toho to celé závisí. Vyčkajme !!

Ešte keď dostanem ja od nich nejaký mail určite ho sem dám !
Takže čakajme ... Pozitívna správa : Kolega mi písal že jeho kamoš zadával včera výplatu 390€ cez Bitcoin a dnes mu bola výplata v poriadku doručená :) Takže verme že všetko pôjde ďalej !! :) 

Dnes mi prišiel mail z recyclixu a mal podobné znenie ako  je uvedené hore ale ako som sľúbil prikladám ho : Ahoj, 

Prečítajte si prosím naše spravodajca bude zaoberať nedávny incident požiaru, ku ktorým došlo v našom zariadení v Poľsku: https://recyclix.com/news/recyclix-on-temporary-decline-in-production-capacity/ . Pokiaľ nebola prekročená kvóta svoj odpad, môžete vykonávať vklady a / alebo kúpiť nový odpad. 

Úplná strata recyklačného zariadenia má samozrejme obrovský vplyv na celkovú prevádzkovej spôsobilosti Recyclix. Všetci používatelia zdieľajú riziko nepredvídaných udalostí negatívne ovplyvňujúcich normálne pracovné postupy a systémy spoločnosti. Avšak sme urobili všetko možné, aby zmiernenie škôd a uistite sa, že nežiaduce účinky tejto nešťastnej udalosti je obmedzený na minimum a najzraniteľnejšie užívatelia trpí najmenej následkov. To je dôvod, prečo, ako je vysvetlené v bulletine sme rozdelili do troch skupín užívateľov: 

1. Tí, ktorí majú menej ako 33,33% predajnej podiel, ale už prešiel rentability ich investície a sú teraz žne čistý zisk už 
2. Tí, ktorí majú viac ako 33,33% predajnej podiel a sú tiež už v ziskové marže 
3. Tí, ktorí majú menej ako 33,33% predajnej podiel alebo ešte nedosiahli rentability bod na svoje investície 

Potom sme aplikovali určité percento odpadov, ktoré majú byť znížený zo svojich existujúcich balíčkov pomocou posuvného merítka v závislosti od objemu odpadu v súčasnej dobe majú. Čím väčší je objem odpadu, sa použije, tým vyššia je percento zníženia. To je, aby sa ubezpečil, že strata objemu odpadu je distribuovaný ako pomerne ako je to možné, a že zníženie výsledných ziskov z recyklácie je rovným dielom všetkým užívateľom. 

Upozorňujeme, že používatelia, ktorí si kúpili odpadu po 14. februára, kedy Požiar vznikol mali vidieť žiadne zníženie o týchto konkrétnych nákupov. Takže naše tech oddelenie pracuje na obnovenie plného objemu odpadových obalov nakúpených po Feb 14th. 

Uložený a spracovanie odpadu, ktorý bol v postihnutom objekte je už úplná strata. Rovnakým spôsobom je zariadenie v meste Zielona Góra je teraz úplne nepoužiteľný pre výrobu a teda len zariadenia Łobez alebo Nysa teraz vo výstavbe môžu byť alternatívne riešenie k získaniu našu schopnosť recyklačné späť na úroveň, kedy boli pred požiarom. Preto, rovnako ako budeme pracovať na zvýšenie kapacity tak rýchlo, ako je to možné a spolupracuje s úradmi a 
Vďaka legitímne nárok na prípadnú výplatu poistného, ​​v tejto chvíli nemôžeme zaručiť návratnosť vašich predchádzajúcich balíčkov odpadov, ak sú konzumované už v ohni a vyhlásená za úplnú loss.However, so zreteľom na našom vzťahu za partnerov, ktorí majú nielen vysoké výnosy, ale aj akúkoľvek stratu v tomto podniku, nie sme odnášať výhody celého zariadenia akcií, ktoré ste si kúpili (ak existuje). Ak ste si zakúpili zariadenie jednotiek; Zvýšené predaja podielu a zvýšený odpad kvóty, ktoré ste si vo svojom účte, pretože zo svojich súčasných podielov zariadenia zostanú nezmenené. 


Je dôležité si uvedomiť, že zníženie balíček odpad nie je priamym strate vašej investície. Pre tých, ktorí už dosiahli pozitívnu návratnosť investícií, to jednoducho znamená nižšie ziskové každom cykle, či už reštartovanie alebo predať. Pre tých, ktorí ešte nevideli návratnosť investícií, to jednoducho znamená, že to bude trvať dlhší čas a viac cyklov pred dosiahnutím tohto bodu a začať zarábať ČISTÝ ZISK každom cykle. 

Aj keď táto nedávna strata sa hlboko o nás, sme presvedčení, že sme urobili správne rozhodnutie, aby bola zaistená plynulá dlhodobú udržateľnosť Recyclix ako podnikanie. Nie sme zatvárajú. Naopak, sme odhodlaní viac ako inokedy nenechať tento dočasný nezdar dal nám dole a namiesto toho nás motivuje pracovať ešte tvrdšie, aby aj naďalej jedným z najväčších plastových recyklátorov v Európe. Očakávame, že sa zotaviť a dosiahnuť predchádzajúce recyklačné kapacity prostredníctvom našich ostatných zariadeniach v júni 2017. Ak ste neprekročili svoj odpad kvótu, môžete zakúpiť odpadu. Uvedomte si však, ako už bolo uvedené užívatelia budú 


S Pozdravom, 

Latanya, Customer Support Specialist 
Recyclix.com 
E-⁠mail: info@recyclix.com 
Navštívte nás na adrese: www.recyclix.com 
Pridajte sa k nám na Facebooku: https://www.facebook.com/recyclix 
Ahoj, 

Je mi ľúto, čo som chcel povedať na konci predchádzajúcej správy; Uvedomte si však, ako už bolo uvedené nie sme schopní zaručiť, že používatelia budú môcť obnoviť stratené odpadovej balíčky.


S Pozdravom,

Latanya, Customer Support Specialist
Recyclix.com
E-⁠mail: info@recyclix.com
Navštívte nás na adrese: www.recyclix.com
Pridajte sa k nám na Facebooku: https://www.facebook.com/recyclix 


Takže zostáva nám len čakať teraz na ďalšie updaty ale support komunikuje nikto sa neskrýva tak ako som spomínal s mojej strany bola komunikácia s nimi vždy bezchybná :) 

Čítam veľa príspevkov že ľudia mali zapnuté prihlasovanie cez sociálne siete ktoré je teraz zrušené kvôli bezpečnosti. Nič sa však nedeje môžete sa teraz normálne prihlásiť pod svojim mailom a heslom ak Vám to nejde dajte si poslať nové heslo ktoré Vám bude doručené na e-mailovú adresu zadanú pri registrácií a normálne sa potom budete môcť prihlásiť pod mailom a heslom. Ak Vám nové heslo nebolo doručené pozrite si spam, prípadne skúste znova alebo napíšte na support : info@recyclix.com ... Oni Vám pomôžu Váš problém vyriešiť. Najskôr však skúste kroky ktoré som uviedol hore alebo mi napíšte..

Oficiálne vyjadrenie z Recyclixu čo sa stane po Októbri 2017
Ahoj, 

Pokiaľ ide o správu, že sme oznámili v priebehu veľtrhu, ktoré odkazujú predovšetkým k zmene nášho systému príjmov, radi by sme, aby vám stručný prehľad o plánovanom prechode, aby sa zabránilo nepodloženú špekulácií a absolútne nepravdivé informácie: 

1. Potvrdzujeme, že sme sa zavrie náš súčasný systém pre novú registráciu a nových balíkov odpadu nebudú k dispozícii už len čo sme dosiahli náš naštartovať finančné ciele (čo sa premieta za 14 miliónov eur od októbra 2017). Odo dňa uzavretia, budú všetci súčasní členovia aj naďalej pokračovať zarábať peniaze a prijímať platby pomocou svojich existujúcich balíčkov po dobu ďalších 10 cyklov (približne ďalší rok, od Oct 2018). To zaručuje, že každý, kto investoval do Recyclix budú môcť vidieť návratnosť investícií s ziskovú maržu. 

2. Po tejto 10-cyklu prechodného obdobia, budeme kompletne presťahovať do nového systému. Recyclix sa zameria úplne na našej hlavný predmet podnikania - odpadové hospodárstvo. Pre tých z vás, ktorí chcú pokračovať v účasti v našom systéme, budete mať možnosť tak urobiť prostredníctvom investičného fondu so sídlom na Malte, čo sa má podporiť bankovými zárukami pre zaistenie princípy investovanej. Uvedenie tejto novej platformy je plánované na začiatok roku 2017, takže naši partneri budú mať možnosť podieľať sa na oboch systémoch (až október 2018) alebo plynulo prejsť na nový systém. 

Detailné informácie o ponúkaných príjmov, platobných metód, expirácie a zrenie obdobia budú zverejnené v najbližšej dobe prostredníctvom oficiálneho vyhlásenia tak prosím, zostaňte naladení pre tento vzrušujúci nový vývoj. 

Recyclix je pripravený pre pohyb nahor od začiatku do spoločnosti, takže dúfame, že uvítajú tento nový smer, ktorým sme sa začína na zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti a pokračujúcej ziskovosť našej spoločnosti a vášho zapojenia. 


S Pozdravom, 

Amy, Customer Support Specialist 
Recyclix.com 
E-⁠mail: info@recyclix.com 
Navštívte nás na adrese: www.recyclix.com 
Pridajte sa k nám na Facebooku: https://www.facebook.com/recyclix 


Teraz po novom keď sa prihlásite na stránky bude od Vás vyžadovať nastavenie tajného slova. Načo to slúži? Keď budete komunikovať s podporou tak oni ju môžu od Vás vyžadovať aby si skutočne overili že účet je Váš. Túto frázu si niekde zaznačte a hlavne ju nestraťte !!!!


PLATEBNÍ PODMÍNKY

ÚČTY

V zájmu uspokojení potřeb svých uživatelů a dodržení platných pravidel vytvoří Recyclix Sp.z o.o. účet uživatele a bude jej spravovat tak, aby odesílal a přijímal platby za zboží (odpad, recyklace materiálu, granule), za jejich recyklaci a další prodej, aby odesílal a přijímal vratky, odesílal platby Recyclix Sp.z o.o. a zajistil přijetí finančních prostředků ze strany uživatele.
Souhlasem s tímto postupem, který tvoří součást podmínek http://recyclix.com, zmocňuje uživatel společnost Recyclix Sp.z. o.o., aby vystupovala jako zprostředkovatel spojený se správou účtů a prováděním některých souvisejících operací v souladu se zde specifikovanými podmínkami.
Souhlasíte s tím, že:
 • Recyclix Sp.z o.o. není bankovní organizace ani jiná finanční společnost s bankovní licencí a neposkytuje tak bankovní ani jiné finanční služby;
 • Finanční prostředky na vašem účtu se považují za nekryté závazky;
 • Recyclix Sp.z o.o. od vás získává právo provádět platby pomocí účtů na internetových stránkách spojených s prodejními a nákupními operacemi i vklady a výběry peněz;
 • Budete považováni za nezajištěného věřitele společnosti Recyclix Sp.z o.o.;
 • Recyclix Sp.z o.o. nebude ve vztahu k těmto prostředkům nebo platbám vystupovat jako zplnomocněný zástupce nebo zmocněnec;
 • Částka finančních prostředků na vašem účtu nepředstavuje zajištěný vklad ani bezpečnostní zálohu;
 • Prostředky mohou na váš účet uložit výhradně oprávněné osoby, jako jsou oficiální zástupci Recyclix Sp.z. o.o, a že pro vklady a výběru prostředků musíte využívat pouze mechanismy nabízené na internetových stránkách;
 • Recyclix Sp.z o.o uloží finanční prostředky z vašeho účtu na svůj bankovní účet vedený u finanční instituce či pomocí jiného způsobu dle vlastního uvážení, a že tyto prostředky nejsou uloženy na samostatném účtu;
 • Recyclix Sp.z o.o může tyto prostředky spojit s prostředky ostatních uživatelů i se svými vlastními prostředky. Takto spojené prostředky lze využít pro naše společné firemní cíle nebo jiné obchodní aktivity. Recyclix Sp.z o.o. vám však tyto prostředky v každém případě vyplatí nebo vrátí v souladu s touto platební politikou a podmínkami použití.


PLATBY

Uživatelé ukládají finanční prostředky na své účty s využitím mechanismů nabízených na internetových stránkách.
Uživatel smí poslat platby POUZE NA SVŮJ VLASTNÍ RECYCLIX ÚČET POMOCÍ SVÉ VLASTNÍ PLATEBNÍ KARTY, BANKOVNÍHO ÚČTU NEBO ÚČTU BITCOIN. POKUD UŽIVATELÉ TOTO PRAVIDLO NEDODRŽÍ, MOHOU BÝT JEJICH ÚČTY DOČASNĚ POZASTAVENY NEBO ROVNOU UKONČENY.
Uživatelé smějí odesílat platby na svůj účet pomocí bankovního převodu, platebních karet a Bitcoinů.
Minimální výše platby (první nabití či doplnění zůstatku účtu) činí 20 EUR. Pokud odešlete méně než 20 EUR, nebudeme schopni vám částku připsat a propadne v náš prospěch.
Maximální výše vkladu prostřednictvím platebních karet činí 500 euro. Maximální výše vkladu prostřednictvím bankovního převodu a Bitcoinů není omezena.
Všechny platby učiněné prostřednictvím platebních karet a Bitcoinů jsou uloženy v reálném čase, vklady prostřednictvím bankovního převodu ve chvíli připsání na účet a manuálním ověření. Poplatek za vklad prostřednictvím platební karty činí 5 %. Společnost Recyclix Sp.z o.o. není odpovědná za poplatky účtované platebními systémy.
Budeme účtovat servisní poplatek u nesprávných plateb, mezi něž patří: chybná nebo chybějící poznámka k platbě, chybná částka, majitel účtu nesouhlasí s plátcem. Minimální výše poplatku činí 5 €. Poplatek bude odečtem z příchozí platby.


VYDÁVÁNÍ A UMISŤOVÁNÍ PROSTŘEDKŮ

Rozhodne-li se uživatel koupit nebo prodat zboží s pomocí mechanismů nabízených na internetových stránkách, dává tím společnosti Recyclix Sp.z o.o. bezpodmínečný souhlas použít (převést) příslušnou částku prostředků v souladu s mechanismem, který uživatel na internetových stránkách zvolil. Tato částka je po kliknutí na příslušné tlačítko odečtena z účtu uživatele. V případech, kdy je na účtu uživatele záporný zůstatek nebo nedisponuje dostatečnými prostředky k provedení příslušné transakce, nebude transakce provedena a uživatel obdrží příslušné oznámení.
Recyclix Sp.z o.o si vyhrazuje právo přijímat na základě vlastního uvážení a v souladu s platnými právními předpisy opatření, pokud se kterýkoli uživatel dopustil, údajně dopustil nebo se pokusil dopustit jakýchkoli podvodných či nezákonných aktivit nebo pokud porušil podmínky společnosti Recyclix Sp.z o.o., včetně této politiky.
Umísťování prostředků na účet uživatele se provádí v souladu s propočty a lhůtami, které tvoří podmínky transakce uskutečněné uživatelem, a to po odepsání prostředků z účtu uživatele, jak je popsáno níže. Umístění prostředků na účet uživatele probíhá na základě (a) prodeje odpadu, recyklovaných materiálů či polymerových granulí nabízených na internetových stránkách nebo (b) přilákání nových uživatelů na internetové stránky v souladu s podmínkami, které jsou obsaženy v členské sekci uživatele.


VYPLÁCENÍ

K provedení výplat finančních prostředků musejí uživatelé využít mechanismy, které společnost Recyclix Sp.z o.o nabízí na internetových stránkách, tj. bankovní převod, PayPal, Bitcoin a platební karty Visa/Mastercard v eurech, vydané evropským občanům.
VÝPLATY JSOU POVOLENY POUZE VLASTNÍ BANKOVNÍ ÚČET, PAYPAL ADRESU, BITCOIN PENĚŽENKU NEBO PLATNÉ PLATEBNÍ KARTY UŽIVATELE. POKUD UŽIVATELÉ NEBUDOU TOTO PRAVIDLO RESPEKTOVAT, MOHOU BÝT JEJICH ÚČTY DOČASNĚ POZASTAVENY NEBO ÚPLNĚ UKONČENY.
Minimální výše vyplacení je 20 euro. Avšak bankovní výběry, které nejsou SEPA, musí být vyšší než 100 EUR
Maximální částka k výplatě přes PayPal je omezena na 500 EUR. Výběry bankovním převodem jsou omezeny na 10.000 EUR na transakci. Částka výběru na Bitcoin je omezena na 2.500 EUR za transakci. Uživatelé si mohou vyžádat pouze dva výběry za týden, bez ohledu na způsob výběru. Platební systémy mohou aplikovat určitá omezení, která mohou být diskutována pouze mezi Uživatelem a odpovídající platební společností. Společnost Recyclix Sp. z o.o. nezodpovídá za jakékoli další poplatky účtované platebními systémy. Recyclix může účtovat servisní poplatek v případech vrácených nebo odmítnutých plateb z důvodu nepřesných bankovních údajů poskytnutných uživatelem, nebo z jakéhokoli dalšího důvodu, který bude mít za následek vrácení platby z banky.


DALŠÍ MOŽNOSTI

Za účelem zvýšení podílu na zisku může uživatel převést své prostředky na účast na údržbě recyklačního vybavení (skutečná výrobní zařízení) s využitím mechanismů nabízených společností Recyclix Sp.z o.o. na internetových stránkách jako VYSOKOZDVIŽNÝ VOZÍK, TŘÍDICÍ LINKA, DRTIČ, MYCÍ LINKA, GRANULÁTOR.
Nákup vybavení má vliv na podíl na zisku, a to způsobem, který se zobrazí v členské sekci uživatele po uskutečnění daného nákupu.
Nákup vybavení nemusí vyústit ve skutečný nákup vybavení ani ve vznik určitých práv ve vztahu k vybavení.
Prostředky převedené uživatelem na nákup vybavení nebudou uživateli vráceny.


REFUNDACE

Refundace jsou předmětem příslušných pravidel dostupných na internetových stránkách.


MOŽNÉ FAKTURY A DANĚ

Společnost Recyclix Sp.z o.o. není odpovědná za upozorňování na jakékoli faktury, za jejich vystavování ani za určování, převádění nebo vybírání daní spojených s prostředky uživatele. Uživatelé mají plnou odpovědnost za povědomí, vyžaduje-li platná legislativa jakékoli faktury za přijímání nebo odesílání prostředků. Uživatelé mají zároveň plnou odpovědnost za povědomí, (a) která ze stran, uživatel nebo Recyclix Sp.z o.o., má v případě potřeby podle platné legislativy poslat daň z přidané hodnoty, daň z příjmu a případné další poplatky či daně příslušným vládním úřadům a (b) má-li Recyclix Sp.z o.o. zadržet určitou část peněz z finančních prostředků uživatele v souladu s platnou legislativou. Uživatelé mají povinnost upozornit Recyclix Sp.z o.o., je-li to za daných podmínek nutné, a rovněž na splnění takového závazku (Recyclix Sp.z o.o. buď na základě vlastního uvážení vrátí tuto částku peněz z jiných zdrojů, případně uživatelé vrátí příslušnou částku peněz společnosti Recyclix Sp.z o.o.) týkajícího se splacení jakékoli zadržené částky příslušným vládním úřadům, včetně poplatků a penále. Bude-li to v případě vládního vyšetřování společnosti Recyclix Sp.z o.o. zapotřebí, budou uživatelé se společností Recyclix Sp.z o.o. bez prodlení spolupracovat tak, že poskytnou všechny potřebné dokumenty požadované pro účely tohoto šetření.


ZPŮSOBY PLATBY

Uživatelé poskytnou informace o účtu nebo alespoň jeden spolehlivý způsob platby, aby mohli využívat určité služby nabízené na internetových stránkách.
Poskytnutím informací o způsobu platby na internetových stránkách uživatelé prohlašují, zaručují a přijímají, že (a) budou ze zákona oprávněni poskytnout takové informace společnosti Recyclix Sp.z o.o. nebo jinému platebními systému, finanční organizaci, bance apod., kterou Recyclix Sp.z o.o určí za účelem provádění transakcí, (b) budou ze zákona oprávněni provádět platby s využitím zvoleného způsobu platby a (c) tyto akce nijak nenaruší podmínky a ujednání spojené s užíváním tohoto způsobu platby uživatelem ani platnou legislativu. Poskytnutím souhlasu s provedením platby způsobem, který poskytují internetové stránky, uživatelé prohlašují, zaručují a přijímají, že na jejich účtu se nachází dostatek finančních prostředků pro provedení platby prostřednictvím zvoleného způsobu. Pokud na systémovém platebním účtu uživatele není dostatek finančních prostředků potřebných k provedení příslušné platby, má uživatel plnou odpovědnost za provedení vkladu na účet, a to jakýmkoli způsobem. Recyclix Sp.z o.o. si vyhrazuje právo vymáhat od uživatele peněžní kompenzaci a uživatel má povinnost společnosti Recyclix Sp.z o.o. tuto kompenzaci vyplatit v případě, že Recyclix Sp.z o.o. odhalí chybné či opakované transakce nebo z jakéhokoli důvodu obdrží žádost o refundaci od platebního systému zvoleného uživatelem. Uživatel souhlasí, že si Recyclix Sp.z o.o. vyhrazuje právo přijmout takovou refundaci tím, že odečte příslušnou částku z účtu uživatele v rámci platebního systému, který si uživatel zvolil, nebo bude tuto částku od uživatele vymáhat jakoukoli jinou právní cestou. Aniž by tím omezovala další svá práva a ochranné prostředky, může společnost Recyclix Sp.z o.o. uzavřít účet uživatele na základě toho, že uživatel odmítne refundovat prostředky spojené s platbou nebo jiné prostředky, které jsou splatné ve vztahu ke společnosti Recyclix Sp.z o.o. v souladu s těmito pravidly nebo podmínkami použití stránek http://recyclix.com.


MĚNA

Cena za odpad, recyklační materiály, granuláty, vybavení a další finanční prvky se udává v eurech.


GARANCE PLATBY

Společnost Recyclix Sp.z o.o. věnuje mimořádnou pozornost bezpečnosti prostředků svých uživatelů, které jí byly svěřeny. Proto učinila v tomto směru některá bezpečnostní opatření, která jsou v souladu se všemi moderními technologiemi.
Garance platby se nevztahuje na: (a) uživatele, kteří poruší tuto dohodu, (b) uživatele, kteří nerespektují přesná ujednání podmínek použití, jeho nedílných součástí a příloh, (c) uživatele, kteří jsou jakýmkoli způsobem spojeni s porušením, ať už údajným či nikoliv, nebo jednají ve spolupráci s ostatními uživateli a poruší podmínky použití, jejich nedílné součásti či přílohy nebo (d) osoby, které se dopouštějí jakékoli podvodné činnosti, údajně či nikoliv, nebo zneužívají této garance.


OSTATNÍ PODMÍNKY

Tato pravidla, podmínky použití, registrace účtů nebo použití jedné z funkcí internetových stránek nelze považovat za vytvoření zástupce, franšízy, partnerství ani společného podniku mezi uživateli a společností Recyclix Sp.z o.o. 

Teraz po novom keď sa prihlásite na stránky Recyclixu je potrebné zaškrtnúť políčko že súhlasíte s podmienkami ktoré som uviedol vyššie ( pre ľahší prehľad ) zaškrtnete a môžete pokračovať ďalej !!!

Takže po prihlásení treba vykonať 2 kroky :
1. Nastaviť tajné slovo
2. Súhlasiť s novými podmienkami 
#updatepayment #podmienky #idemestalehore 

Tu máte oficiálne vyjadrenie priamo z dielne Recyclixu. Takže už prosím nešíriť žiadne pochybné fámy, že firma končí alebo je ponzi alebo podvod alebo niečo podobné. V skratke je vysvetlenie kto ešte do Októbra 2017 investuje môže len a len zarobiť a nič nestratiť takže ak veríte firme rovnako ako ja pridajte sa ku mne a poďme spolu zachrániť prírodu.
Čiže ak chcete ešte zarobiť nakúpte odpad už nanič nečakajte môžete len ľutovať potom. Ak máte akékoľvek otázky neváhajte ma kontaktovať. Kontakty na mňa nájdete hore na blogu alebo pri každom príspevku ... Recyklácií zdar !!! 

Ešte prikladám laické vysvetlenie od môjho sponzora a kamaráta ( meno neuvádzam ) pre ľahšie pochopenie : Do Septembra alebo Októbra naplnia maltský účet na 14 mil € čo predpokladám že bude aj skôr. Následne sa uzatvoria registrácie kde už nebude možné do Recyclix vkladať peniaze a a ani nakupovať podiely a ani odpad. Následne Recyclix po uzavretí registrácii bude bežať v normálnom režime ešte 10 recyklačných cyklov čiže 1 rok aby sa aj tomu poslednému investorovi ktorý zainvestoval vrátil vklad a aby aj on niečo zarobil. Následne až potom sa bude meniť celá platforma fungovania spoločnosti Recyclix nakoľko pri milióne registrácií je ohrozená stabilita aj bezpečnosť , nakoľko toto je správny krok aby projekt nekrachol aby si ľudia nemysleli že ich chce spoločnosť okradnúť. Budú meniť platformu kde bude väčšia istota pre investorov a bezpečnosť nakoľko už Recyclix bude chránený peniazmi v Banke takže ich vklady 100 000 investorov nebudú ohrozené . Počítam s tým že ak ponúknu zlúčenie viacerých investorov aby naplnili sumu 100 000 € tak si myslím že ročný zisk sa bude môcť pohybovať okolo 5 - 10 % ročne. Čiže už nezarobíš každým recyklačným cyklom ale raz ročne dostaneš sumu .

+ dávam príklad koľko môžete zarobiť ešte do ukončenia cyklov ak vložíte 250€ :

ak vložíte 250 € x 14% x 9 cyklov = 315 € + 15 € čo je 6 % v poslednom cykle + 187,5€ = 517,5 € zarobíte dokopy ak nebudete vyberať a necháte to tam šetriť. Ak budete vyberať každý mesiac tiež je to v pohode len nespoznáte ten rozdiel.... Ale určite zarobíte nebojte sa vkladať ... !

Opakujem nikoho do ničoho nenútim kto chce pôjde ďalej spoločne s recyclixom ! :)
_____________________________________________________________________________


Zmena podmienok : odporúčam prihlásiť sa na web a súhlasiť s nimi ak chcete pokračovať no ak nesúhlasíte musíte prestať používať web ...SMLOUVA S UŽIVATELEM (PODMÍNKY POUŽITÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK RECYCLIX.COM)

Tyto podmínky použití jsou veřejnou nabídkou. K tomu, abyste mohli využívat Služby poskytované Webem, musíte tyto podmínky přijmout. Vaše použití webu https://recyclix.com implikuje, že jste tyto podmínky četli a souhlasíte s nimi. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, neměli byste jakýmkoli způsobem využívat Web ani služby. Souhlasíte s tím, že Recyclix Sp.z o.o. považuje vaše aktuální využívání webu za naprostý souhlas s těmito podmínkami.
Při otevření účtu na webu https://recyclix.com se uživatel zavazuje přijmout a dodržovat podmínky uvedené v této uživatelské smlouvě, stejně jako v Podmínkách použití. Všechny nové možnosti a nástroje, které mohou být přidány do Služby, by měly být v souladu s těmito Podmínkami použití. S nejnovější verzí Podmínek použití se můžete vždy seznámit na této stránce. Vyhrazujeme si právo vytvářet dodatky a měnit podmínky služeb aktualizací těchto Podmínek použití. Doporučujeme vám čas od času tyto podmínky kontrolovat a seznámit se s jejich možnými změnami, které se vás mohou ale nemusejí týkat. Tyto podmínky jsou důležité, protože se jedná o právně závaznou normu.
Naše služby jsou řízeny uživatelsky přívětivou platformou, která uživateli poskytuje plnou kontrolu nad jeho účtem, což zahrnuje vkládání prostředků, nákup, recyklaci a prodej hotových výrobků. Po počáteční registraci používá uživatel svůj účet na svou vlastní odpovědnost a za žádných okolností nemá společnost žádnou odpovědnost vůči jakékoli osobě nebo subjektu za jakékoliv ztráty nebo škody způsobené operacemi na tomto webu. V žádném případě nemohou být příkazy zrušeny nebo smazány nebo refundovány jakmile je jednou uživatel potvrdí. Každý uživatel by si měl pozorně přečíst politiku společnosti Recyclix ohledně refundace, návod a FAQ stránky před zahájením recyklace. Pokud máte nějaké dotazy nebo pochybnosti, prosím spojte se s naším oddělení podpory emailem pro další informace.
Recyclix Sp.z o.o., působí jako plátce daně z příjmů bez speciálních preferencích v souladu s daňovým řádem Polské republiky (REGON 360290387, NIP 5272725464, KRS 0000533282, Województwo MAZOWIECKIE, Powiat m. st. Warszawa, Gmina Wola, miejscowość WARSZAWA, ulica ALEJA \"SOLIDARNOŚCI\", nr domu 115, nr lokalu 2, kod pocztowy 00-140, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA), dále jako Dodavatel, jednající na základě základě charty Společnosti, jako jedna strana, a Uživatelem, dále Zákazníkem, jednající na základě občanského a daňové legislativy své země, jakož i mezinárodních normativních dokumentech jako druhá strana, podepsali tuto smlouvu o poskytování služeb, dále jako Dohodu nebo Smlouvu, za použití prostředků elektronické digitální komunikace na tomto základě:
Podmínky účtu:
Abyste mohli využívat služeb poskytovaných webem https://recyclix.com, musíte být v zemi, ve které žijete, plnoletí
Pro splnění mezinárodních standardů AML/CFT musí Recyclix ověřit vaši totožnost. To zahrnuje žádost o poskytnutí dostatku identifikačních údajů, které ověří identitu zákazníka, jeho adresu/sídlo, a také jeho aktuální fotografii. Pro zákazníky, kteří jsou právnickými osobami, musí Recyclix (i) ověřit jejich status jako právnické osoby pomocí relevantních dokumentů; (ii) ověřit, že jakákoli osoba vystupující z pověření dané právnické osoby je autorizována, aby za ni mohla vystupovat a také musí ověřit identitu dané osoby; (iii) zjistit skutečnou vlastnickou a řídicí strukturu zákazníka a určit, kdo jsou skutečné osoby, které fakticky řídí právnickou osobu. Recyclix také může ověřit vlastnictví kreditních karet, pokud jsou použity k nabití účtu Recyclix. Toto ověření může být požadováno i po uživatelích, kteří již ověření v minulosti provedli.
Musíte být žijící osoba. Účty registrované roboty nebo jinými automatizovanými metodami nejsou povoleny. Není povoleno vytvářet více účtů!
Neaktivní účty, ke kterým nebylo přistupováno 60 kalendářních dní nebo nemají vyplněný profil, budou automaticky smazány. Neaktivní účty jsou účty bez vlastních aktivních vkladů.
K dokončení registračního procesu musíte poskytnout fungující e-mailovou adresu i další potřebné informace;
Vy a pouze vy jste zodpovědní za bezpečnost svého hesla. Recyclix Sp.z o.o. se zříká jakékoli odpovědnosti za jakoukoli materiální ztrátu či škodu způsobenou tím, že jste nedokázali ochránit své heslo a účet;
Pokud zjistíte nelegální či neautorizované použití svého hesla či účtu, souhlasíte s tím, že budete Recyclix Sp.z o.o. neprodleně informovat e-mailovou zprávou; také přijímáte zodpovědnost za všechny akce provedené za použití vašeho účtu;
Souhlasíte s tím, že nebudete využívat službu poskytovanou Recyclix Sp.z o.o. k jakýmkoli nezákonným či nepovoleným činnostem, ani k čemukoli co je v rozporu se zákony vaší země;
Vy a pouze vy jste zodpovědní za jakýkoli obsah nahraný na Web a to včetně, ale ne výlučně fotek, dat, grafiky a odkazů a zaručujete, že budete dodržovat všechna právní nařízení vážící se na obsah nahraný na Web;
Nenahrajete ani nepoužijete na internetové stránky žádný druh malwaru, virů nebo destruktivního kódu;
Není povoleno vyplácení jakýchkoli bonusů, náhrad či odměn partnerům ve vaší linii. Jakákoli taková aktivita povede k permanentní blokaci vašeho účtu.
Jakékoli porušení těchto podmínek je posuzováno čistě dle uvážení Recyclix Sp.z o.o. a povede k ukončení vašeho používání Webu.
Prostředky z blokovaných účtů nemusejí být navráceny, pokud došlo k porušení podmínek použití. Vyhrazujeme si právo použít je na charitu či jiné ekologické projekty, dle uvážení managementu.
Firemní účty:
Není možné převádět individuální účty na účty firemní. Pokud si přejete vytvořit firemní účet, je nutné požádat o nový účet.
Aby bylo možné požádat o firemní účet, budete muset zaregistrovat tento účet prostřednictvím odkazu https://recyclix.com/signcorp/.
Minimální vklad pro firemní účet je 20000 EUR. Po registraci firemního účtu budete požádáni o poskytnutí následujících dokumentů: doklad o legální registraci firmy, ID ředitele, číslo DPH a bankovní data o bankovním účtu vaší společnosti.
Ke kontrole dokumentů vás požádáme o vložení 100 EUR. Pokud bude váš účet schválen, vložíme tento vklad na váš nový účet. Pokud bude požadavek zamítnut (například kvůli falešným informacím, bankovnímu účtu, který již byl využit pro vklad na jiný účet a podobně), bude tento vklad považován za servisní poplatek.
Firemní účty nebudou zahrnuty do žádné provizní linie, ani si ji nebudou moci budovat.
Každá společnost může mít pouze jeden firemní účet.
Nebude možné převést firemní účet na účet individuální.

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1. V souladu s podmínkami této smlouvy poskytne dodavatel zákazníkovi služby použití softwarového produktu na stránkách https://recyclix.com, dále jen (internetové) stránky, který zahrnuje: vytvoření členské sekce a zadávání objednávek pro nákup zboží na stránkách včetně jeho dalšího nákupu od třetích stran a prodeje třetím stranám, dále jen služby, za účelem jeho recyklace a dalšího prodeje a platební služby pomocí elektronických platebních systémů, které zahrnují i peeringové systémy.
1.2. Platby za zboží zakoupené od třetích stran prostřednictvím stránek jsou prováděny výhradně mezi dodavatelem a třetími stranami. V případech, kdy Recyclix Sp.z o.o. funguje jako zástupce, dodavatel, kupující, nebo kupní zmocněnec, řídí se tyto vztahy samostatnými dohodami.
1.3. Recyclix Sp.z o.o poskytuje zákazníkovi svou logistiku k recyklaci odpadních obalů zakoupených zákazníkem nebo za účelem recyklace. Recyclix Sp.z o.o. může případně zadávat provádění recyklačního procesu svým smluvním partnerům.
1.4. Nabízené zisky jsou založeny na výpočtu, který bere v úvahu pořizovací cenu základního materiálu a dosaženou prodejní cenu konečného výrobku. Nabízený zisk je inzerován na stránkách https://recyclix.com
1.5. Výkyvy v kupní ceně základního materiálu či konečného produktu a náklady na dopravu je možné přenést na zákazníky.
1.6. Recyclix Sp.z o.o. má právo účtovat zákazníkovi přiměřený poplatek za využití svých logistických a výrobních zařízení
1.7 V případě, že cena granulí klesne pod určitou úroveň nebo že materiál, který nám byl prodán, má natolik nízkou kvalitu, že Recyclix SP ho nemůže použít k výrobě granulí vysoké kvality, může být nabízený zisk snížen na minimální výši 0,5 % za danou várku a možnost prodeje může být deaktivována po dobu trvání daného cyklu.
1.8 Recyclix SPzoo has the right to deactivate the buying option for new waste packages, if the waste processing capacities are reached, no suitable waste is available or for other operational reasons.

2. POVINNOSTI A PRÁVA DODAVATELE

2.1. V souladu s podmínkami této smlouvy musí dodavatel:
2.1.1 Registrovat údaje zákazníka na stránkách https://recyclix.com a poskytnout zákazníkovi doporučení týkající se využívání členské sekce a zadávání objednávek;
2.1.2 Poskytnout zákazníkovi trvalé poradenské služby týkající se používání softwarového produktu.
2.2. Dodavatel má právo:
2.2.1. Odmítnout zákazníkovi poskytnout služby uvedené v oddílu 1.1 této smlouvy v případě, že zákazník nesplní podmínky smlouvy nebo je splní nesprávně;
2.2.2. Učinit změny v těchto podmínkách použití podle vlastního uvážení a dát zákazníkovi možnost prohlédnout si tyto změny na internetových stránkách;
2.2.3. Kontrolovat plnění povinností zákazníka, které jsou popsané v tomto dokumentu.

3. POVINNOSTI A PRÁVA ZÁKAZNÍKA

3.1. Zákazník je povinen:
3.1.1. Neustále aktualizovat katalog zboží za účelem porovnání jeho cen;
3.1.2. Splňovat podmínky používání internetových stránek;
3.1.3. Provádět platby za služby poskytované dodavatelem včas, v souladu s podmínkami a částkou uvedenou v oddíle 4 této dohody;
3.1.4. Stanovit zákonné zástupce zodpovědné za použití softwarového produktu a, pokud existují, upozornit na ně dodavatele.
3.2. Zákazník má právo:
3.2.1. Kontrolovat plnění povinností dodavatele, které jsou popsané v tomto dokumentu;
3.2.2. Na základě žádostí, které se posílají na e-mailovou adresu dodavatele, získat od dodavatele podporu ve formě konzultací.

4. FINANČNÍ VZTAHY

4.1. Poplatek ze služby, které dodavatel poskytuje zákazníkovi, je definován podle analytických údajů na internetových stránkách, percentuálně vzhledem k částce za všechno zboží prodané zákazníkem, a činí 25-50 %.
4.2. Platba za služby podle této dohody probíhá společně s platbou za objem zboží prodaného zákazníkem v nepeněžní podobě prostřednictvím odečtu od částky platby, která je splatná zákazníkovi. Pokud takový odečet nelze provést, musí být platba za služby provedena do pěti pracovních dnů poté, co zákazník obdržel od dodavatele žádost o platbu.
4.3. V návaznosti na výsledky poskytovaných služeb může být vydáno osvědčení o přijetí dodávky. V případě nepodepsání osvědčení zákazníkem během 3 pracovních dnů od data jeho přijetí a nepřijetí rozumného odmítnutí ze strany zákazníka ve stejné lhůtě bude osvědčení dodavatelem považováno za podepsané a služby budou považovány za poskytnuté v plném rozsahu podle podmínek této dohody.
4.4. V případě, že jsou poskytovány doplňkové služby dodavatelem, vyhotovuje konečné výpočty zákazník v souladu s dodatečnou dohodou.
4.5. Dodavatel si vyhrazuje právo provádět změny v cenové politice zveřejněním aktualizované informace o cenách na internetových stránkách nebo upozorněním zákazníka prostřednictvím e-mailu.
4.6. Obě strany nesou odpovědnost za soulad s ustanoveními daňového řádu a s ohledem na oboustranně prospěšnou spolupráci bude konzultovat s druhou ze stran i s třetími stranami s cílem udržet si status zákonů dbalých daňových poplatníků a, bude-li to potřeba, vzájemně si pomoci s příslušnými dokumenty.
4.7. V souladu s touto dohodou nenese dodavatel odpovědnost za spolupráci zákazníka s dalšími dodavateli a odběrateli zprostředkovanou stránkami, nekontroluje plnění žádných obchodů, dohod či určeného využívání prostředků ani neurovnává spory nebo nesrovnalosti. Dodavatel využívá služeb třetích stran, jako jsou banky, elektronické platební systémy, finanční instituce atd. za účelem shromažďování finančních prostředků, a proto nenese odpovědnost za poskytování těchto služeb třetími stranami. Přesto musí dodavatel dělat vše, co je v jeho silách, aby zákazník tyto služby obdržel. Dodavatel nemůže ovlivnit cenovou politiku platebních systémů a zákazník si tak samostatně volí, který z dostupných platebních systémů chce využít, a samostatně získá potřebné údaje z informačních zdrojů příslušných platebních systémů a bank.

5. ODPOVĚDNOST STRAN

5.1. Smluvní strany nesou odpovědnost v soudních případech a v souladu s platnými právními předpisy Polské republiky.
5.2. Smluvní strany nesou v souladu s platnými právními předpisy Polské republiky odpovědnost za neplnění nebo nedostatečné plnění ustanovení této dohody. Porušení povinnosti představuje její neplnění nebo nedostatečné plnění, což znamená plnění s porušením podmínek stanovených v této dohodě.
5.3. Strana se považuje za nevinnou, pokud může prokázat, že učinila všechna nezbytná opatření pro plnění povinností.
5.4. Platba poplatku nebo provize v souladu s touto dohodou a právními předpisy Polské republiky nezprošťuje strany odpovědnosti plnit povinnost vyplývající pro ně z této dohody.
5.5. V případě prodlení ze strany zákazníka v souladu s touto dohodou je zákazník povinen uhradit denní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z celkové nezaplacené částky.
5.6. Strany nenesou odpovědnost za neplnění závazků vyplývajících z této dohody, pokud je takové neplnění důsledkem nepředvídatelných okolností jako stav nouze, zásah vyšší moci i další okolnosti mimo lidskou kontrolu. Tyto okolnosti musí být potvrzeny příslušným vládním orgánem.
5.7. V případě, že dodavatel nebude schopen poskytovat služby objednané zákazníkem kvůli dlouhodobé technické závadě, si vyhrazuje právo ukončit smlouvu bez nároku na odškodnění.

6. ŘEŠENÍ SPORŮ

6.1. Spory, které mohou nastat během provádění této dohody, se řeší formou jednání mezi smluvními stranami.
6.2. Na veškeré případné stížnosti spojené s touto dohodou nahlížejí strany z perspektivy právního řádu Polské republiky.
6.3. Spory, které strany nedokáží samy vyřešit, se řeší formou soudního řízení v souladu se soudní příslušností podle aktuálního hmotného a procesního práva Polské republiky.
6.4. Dodavatel nepředstavuje soud ani rozhodčí senát a neúčastní se žádného řešení sporů mezi zákazníky, přičemž si vyhrazuje právo shromažďovat nezbytné informace týkající se vzniklých sporů.

7. SMLUVNÍ OBDOBÍ A UKONČENÍ

7.1. Tato dohoda nabývá účinnosti po registraci zákazníka na stránkách, což se považuje za připojení se k této veřejné dohodě ve formě elektronického dokumentu, a zůstává účinná po dobu, kdy zákazník využívá služeb. Po dokončení procesu registrace se zákazník stává jednou ze stran této dohody a má tak povinnost řídit se požadavky, které jsou zde stanoveny. Pokud se zákazník zaregistruje na internetových stránkách jménem jiné soukromé nebo právnické osoby, tvrdí a zaručuje, že má plnou moc a práva k přijetí odpovědnosti jménem těchto třetích stran.
7.2. Zákazník nemá právo přenášet práva nebo závazky, které jsou předmětem této dohody, na žádnou třetí stranu bez předchozího písemného souhlasu dodavatele.
7.3. V rámci provádění této dohody si smluvní strany budou vyměňovat informace spojené se společnými zájmy a v případě potřeby navzájem poskytovat poradenské služby.
7.4. Zákazník nebo dodavatel má právo tuto smlouvu kdykoli a z jakéhokoli důvodu ukončit tak, že o tom informuje druhou smluvní stranu. Dodavatel má právo kdykoli ukončit poskytování služeb ve vztahu k zákazníkovi, ať už k tomu uvede nebo neuvede důvod. Pokud zákazník nepoužije svůj účet po dobu 12 měsíců, stane se tento účet neaktivní a může být spolu se všemi souvisejícími údaji smazán bez možnosti obnovy, pokud by činnosti provozované klientem s využitím účtu Recyclix mohly poškodit obchodní reputaci společnosti Recyclix nebo v důsledku dalšího poskytování služeb mohly být vážně poškozeny obhajitelné zájmy třetích stran.

8. OSTATNÍ

8.1. Strany souhlasí, že rozumí obsahu a znění této dohody, a podepisují ji dobrovolně a na základě vzájemného porozumění.
8.2. Zákazník podpisem uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů v souladu s požadavky právních předpisů Polské republiky.
8.3. Spory, které při provádění této dohody mohou, ale nemusí nastat a které nejsou upravené touto dohodou, se řeší podle platné legislativy Polské republiky.
8.4. Zákazník musí respektovat práva dodavatele týkající se internetových stránek a softwarového programu, který slouží k poskytování služeb zákazníkovi (patenty, ochranné známky a servisní značky, grafika a autorská práva). Zákazník musí získat souhlas dodavatele a koordinovat s ním i všechny podmínky, chce-li využít práva dodavatele, a to tak, že dodavatele kontaktuje prostřednictvím kontaktů v sekci kontaktů na stránkách. Dodavatel poskytne zákazníkovi osobní, globální, bezplatnou, nepřenosnou a nevýhradní licenci k používání obsahu poskytnuté dodavatelem zákazníkovi jako součást služeb. Tato jednoúčelová licence dává zákazníkovi možnost využít služeb v podobě, jakou odsouhlasí dodavatel v této dohodě. Použití, reprodukce, změnu, šíření nebo ukládání jakékoliv části služeb, včetně všech druhů obsahu, pro jiné účely než osobní nebo nekomerční je zakázáno, pokud nebyl dán zákazníkovi předchozí písemný souhlas ze strany dodavatele. Zákazník nemá právo umožnit totéž třetí straně, kopírovat, měnit, vytvářet odvozená díla, dekódovat technologie, dekompilovat nebo přijímat původní kód jakékoli části služeb jakýmkoli způsobem bez předchozího písemného souhlasu dodavatele. Pokud dodavatel neposkytl takový předchozí písemný souhlas, rozumí se, že zákazník nemůže převádět práva na využívání služeb na sebe ani je postupovat, poskytovat práva na využívání služeb nebo jinak přenášet jakýkoliv druh práv na využívání služeb nebo závazků souvisejících se službami.
8.5. Dozví-li se zákazník o možném porušení této dohody ze strany další osoby, může nebo nemusí dodavatele o této skutečnosti informovat v závislosti na svém zájmu o další spolupráci.
8.6. Zákazník smí zveřejňovat odkazy na libovolnou část stránek pod podmínkou, že tak učiní legálně a nepoškodí pověst dodavatele. Pokud jde o použití materiálů na stránkách, kontaktujte prosím Recyclix Sp.z o.o. prostřednictvím kontaktních informací ze sekce kontaktů na stránkách.
8.7. Každé ustanovení této dohody je účinné a v případě sporů o kterékoli z nich zůstávají všechna ostatní ustanovení v platnosti.
8.8 Žádná část internetových stránek recyclix.com nebo publikací v sociálních médií, které byly zveřejněny společností Recyclix SPzoo nesmí být reprodukována, distribuována ani žádným způsobem přenášena, včetně fotokopií, nahrávek nebo jiných elektronických či mechanických metod, aniž by společnost Recyclix SPzoo dopředu poskytla písemné svolení. Totéž se týká i použití termínu „Recyclix“ na jakékoli doméně nebo v aplikaci pro mobilní zařízení.
8.9 Publikace a/nebo šíření jakéhokoliv falešného obvinění týkajícího se Recyclix Spzoo nebo zaměstnance Recyclix Spzoo, jehož prostřednictvím (a) je poškozována pověst firmy nebo zmíněné osoby nebo (b) je poškozována zmíněná osoba ve své profesi či obchodní činnosti, bude mít za následek příslušné právní kroky vůči původci/šiřiteli takové pomluvy. Jedná se zejména o okamžité a definitivní zrušení účtu původce v případě, že původce má účet registrovaný u Recyclix Spzoo.
8.10 Zveřejnění pomlouvačného charakteru může být učiněno (a) ústně či slyšitelnými zvuky, (b) textem čitelným zrakem či hmatem, (c) znameními, signály, gesty nebo jiným viditelným způsobem. 
Pred registráciou do projektu si prečítajte dole uvedené podmienky ak s nimi súhlasíte zaškrtnite políčko a zaregistrujte sa klikom na banner hore !!!!

VRÁCENÍ PENĚZ

Tato pravidla týkající se refundací tvoří nedílnou součást podmínek služby http://recyclix.com. Souhlasem s ustanoveními a povinnostmi v souladu s podmínkami služby přijímáte tato pravidla refundací.
Po registraci účtu s Recyclix Sp.z o.o., dále jen poskytovatel služeb, obdrží některé vaše údaje a poskytne vám služby spojené s využíváním členské sekce na stránkách uspokojující a plnící povinností stanovené těmito podmínkami služby.

REFUNDACE PO DOBITÍ ZŮSTATKU

Po dobití vašeho účtu použitím některého ze způsobů platby dostupného v členské sekci máte možnost získat tento vklad zpět během 48 hodin tím, že kontaktujete službu podpory poskytovatele služeb nebo napíšete zprávu na refund@recyclix.com. Je-li to nezbytné, bude třeba poskytnout poskytovateli služeb doplňující údaje spojené s refundací. Zároveň souhlasíte, že částka refundace bude nižší než částka vkladu, a to o částku, která je nezbytná pro zpracování plateb. Podrobnější informace o poplatcích můžete získat na základě písemného dotazu. Vklad bude vrácen do 5 dnů.

REFUNDACE PO ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Máte právo na zrušení nákupu po dobití účtu do 48 hodin.
Chcete-li zrušit objednávku, musíte vstoupit do své členské sekce, zkopírovat informace o objednávce, kterou chcete zrušit z historie transakcí a vložit tyto informace do textu zprávy, kde žádáte o refundaci na http://recyclix.com/refund. Je-li to nezbytné, bude třeba poskytnout poskytovateli služeb doplňující údaje týkající se refundace. Zároveň souhlasíte, že částka refundace bude nižší než částka vkladu, a to o částku, která je nezbytná pro zpracování plateb. Podrobnější informace o poplatcích můžete získat na základě písemného dotazu. Vklad bude vrácen do 5 dnů. Stav zrušené transakce bude aktualizován v rámci 48 hodin.
Mějte na paměti, že po uplynutí lhůty na zrušení nebude vaše transakce zrušena a nebudete mít nárok na refundaci za zrušení transakce.

REFUNDACE PO SKONČENÍ POUŽÍVÁNÍ

Ať už jsou vaše důvody pro ukončení používání stránek jakékoli, budou vám prostředky ze zůstatku na vašem účtu, které nebyly vybrány, vráceny výhradně poté, co písemně kontaktujete poskytovatele služeb. Podmínky takové refundace a výši částky, která bude ze zůstatku odečtena k pokrytí nákladů na zpracování a případného dluhu vůči poskytovateli služeb, je třeba dohodnout individuálně v závislosti na konkrétní situaci jednotlivých případů.

REFUNDACE PŘI NEČINNOSTI ÚČTU


Nepoužíváte-li účet déle než 12 měsíců, změní se jeho status na neaktivní a prostředky z něj budou vráceny v souladu se všemi pravidly refundace souvisejícími s ukončením používání stránek.


Nezabudni v registrácií uviesť ID sponzora :
 0651-CA69-A2E3 - ĎAKUJEM ZA POCHOPENIE !!

Registrace


 1. Uživatelé musí uvést kompletní a přesné osobní informace a my můžeme kdykoli požádat o jejich potvrzení či dodání průkazných dokumentů.
 2. Uživatelský účet může být zablokován bez upozornění či varování v případě, že zjistíme porušení pravidel spočívající například, ale ne výlučně ve: známkách automatického vygenerování účtu, více účtů založených z jedné IP adresy, účty financované třetí stranou, účty s nedostatečně vyplněnými či falešnými údaji a podobně.
 3. Nejsou povoleny vklady od ani výběry na účty třetích stran. Uživatelé nesmí využívat cizí platební karty, bankovní či PayPal účty ani btc peněženky pro finanční transakce, a to ani se svolením třetí strany.
 4. Uživatelé smí využívat pro vklady maximálně 3 platební karty na své jméno.
 5. Bez provedení externího vkladu mohou uživatelé vybírat peníze pouze na účet vedený na jejich jméno. PayPal a BTC výplaty jsou povoleny pouze pro uživatele s vlastním vkladem, jejichž osobní data jsou kompletní a ověřená.
 6. Výběry jsou omezeny na 10,000 euro/transakce.
 7. Vyhrazujeme si právo na převedení affiliates k jinému sponzorovi, pokud o to uživatelé sami požádají kvůli sponzorově neaktivitě nebo nedostatku podpory a komunikace ze strany současného sponzora. Každý požadavek bude posuzován jednotlivě.
 8. Podmínky použití služby a uživatelské podmínky mohou být měněny dle potřeby a na základě uvážení Recyclix.NAŠE SPOLEČNOST

Recyclix je světově unikátní, průkopnickou společností. Naším hlavním cílem je chytré spojení podnikání s příležitostmi poskytovanými internetem, abychom pomohli recyklačnímu průmyslu rozvíjet se co nejefektivněji.
Recyclix zavádí a kontroluje různé investiční projekty v Evropě, sídlo má ve Varšavě. V nejbližší budoucnosti plánujeme rozšíření naší působnosti také do dalších zemí. Dlouhodobě jsme spolupracovali s vedoucími mezinárodními společnostmi zapojenými ve výrobě a recyklaci plastů.

NÁŠ TÝM

Náš tým se skládá z vysoce kvalifikovaných odborníků, kteří se mohou pochlubit širokými zkušenostmi z průmyslu, stejně jako jedinečnými dovednostmi a znalostmi. Díky jejich práci, která je podpořena nejvyššími firemními a profesionálními etickými standardy, dosahujeme nejlepších výsledků v tom nejkratším možném čase.

NÁŠ CÍL

Naším cílem je chránit zájmy všech účastníků našeho projektu a provozovat naše podnikání inteligentním způsobem. Každý registrovaný uživatel se v základu stane současně prosperujícím obchodním partnerem a také opravdovým ekologem. Recyclix používá pouze technologie přátelské k životnímu prostředí, které nepoškozují ekosystém a pomáhají v jeho obnově. Kombinujeme ekologii a podnikání, protože věříme, že naše budoucnost spočívá právě v těchto dvou věcech!

CO DĚLÁME

Vydělávám a zveme vás, abyste vydělávali s námi. Vzájemně prospěšný spolupráce je cestou k úspěchu každého projektu a naše služba není výjimkou.
Poskytujeme vám možnost výdělku tím, že přes náš web umožňujeme přístup k prodeji a nákupu recyklovatelných materiálů na mezinárodním trhu.
Naše společnost zajišťuje a kontroluje proces recyklace, zatímco vy se prostě podílet na nákupu surovin pro jejich následné zpracování a prodej!
Vše funguje jednoduše jako ABC: vy nakoupíte odpad, my jej pro vás zrecyklujeme a následně prodáme. Recyclix vezme odpad, o který nikdo nestál a přemění jej na materiál, který může být použit v nejrůznějších odvětvích.
Například vezmeme použité LDPE a přeměníme jej na granule, které se pak používají pro výrobu běžných černých odpadkových pytlů, stejně jako na některé trubky a další plastové předměty.

PROČ TO DĚLÁME?

Chceme aby byl standardní evropský model recyklace ještě výhodnější a technicky dokonalejší za použití našeho online systému s průlomovými možnostmi. Při tom se vždy držíme nejaktuálnějších novinek a hlavních změn v recyklačním evropském průmyslu a to díky úzké vazbě na představitele vládních orgánů.
Náš další cíl, který není v žádném případě nedůležitý, je poskytnutí dlouhodobého a stabilního příjmu pro každého účastníka našeho projektu, nezávisle na tom, jaký druh partnerství preferují. Úspěch našich obchodních partnerů je celý o růstu produkce, geografické expanzi a vysoké ziskovosti. Chceme, aby naši partneři vydělávali, protože pak vyděláváme také.
Recyklace plastů je nejziskovější oblastí na poli recyklace:

 • Spotřeba plastů vzrostla 20x za posledních 50 let;
 • 86% evropského plastu se exportuje do Číny;
 • Pouze 20% světového plastu se recykluje, zbytek se stále spaluje;
 • Zisky recyklačního průmyslu se v roce 2014 odhadovaly na 372 miliard EUR.
Statistika je vše vysvětlující. Recyklační průmysl poskytuje ohromný potenciál růstu, přičemž na trhu není téměř žádná konkurence a vlády neposkytují dostatečnou podporu, potřebnou pro spuštění potřebného počtu továren. V současnosti je recyklační průmysl jednou z nejslibnějších a nejbezpečnějších investic!
Evropa je na druhém místě, co se týká globální produkce plastů s 20%, Čína je na prvním místě s 24,8%. Navíc poptávka po plastech stabilně roste a plastikářský průmysl má dalekosáhlý dopad na několik zásadních evropských hospodářských odvětví. Plastikářský sektor hraje klíčovou roli ve vývoji inovací a vědy nejen v Evropě, ale po celém světe.
Stránka je taktiež celá v Českom jazyku takže nemáte problém porozumieť celému projektu ! :) ... Žiadne nezrozumiteľné vety ani nič podobné


Odporúčam si pozrieť úvodné video kliknutím na BANNER YOUTUBE je tam všetko vysvetlené pokiaľ by niekto nechápal ako nastaviť auto-recykláciu tak je to vysvetlené nižšie. Dal som tam obrázkový postup.CHRÁNTE PRÍRODU A PRITOM SI ZAROBTE !!
Funkční zárobok RECYCLIX, kde po registrácii získate ZDARMA bonus 20 € a ten môžete zhodnocovať pomocou recyklácie odpadu! 
Vhodné aj pre samotárou! Vypláca na paypal,bitcoin alebo priamo na účet. Firma je reálna a dá sa ju navštíviť – sídlo má v Poľsku.
- Generuje zaujímavé zhodnotenie až 14% MESAČNE
- GARANCIE príjmov za súčasných podmienok min. na 3 roky
- časovo nenáročný projekt
- registrácia možná od 16 rokov


Celý projekt čo ho ja sledujem cez 2 roky funguje bezproblémov. Nikde nie je problém jedine čo odporúčam tomu kto máte SMARTPHONE dajte si overenie cez Google Authentificator a tiež si zvolte nejaké tažšie heslo aby sa Vám nikto nenabúral na účet a nevybral Vám všetky zarobené peniaze. Taktiež odporúčam na navyšenie zisku zapnúť automatickú recykláciu - vtedy  sa nemusíte starať kedy Vám končí cyklus a ručne ho obnovovať ... Návod ako nastaviť automatickú recykláciu nižšie ...

Obrázkový návod ako nastaviť AUTOCYKLUS : 
Zisky z referrálov sú 12% - dostanete 12% za každého 

človeka registrovaného pod vami a urobí vklad, tak v 

tom momente dostávate svojich 12% !! ..... 


Keď Vaši referrály získajú bonus 20€ tak to sa neráta 

medzi zisky a nejdu Vám žiadne zisky. Zisky Vám idú až 

potom keď ľudia pod Vami vložia vlastné peniaze. To je 

ochrana pred tým aby ľudia nenahovárali ľudí zbytočne. 

Zisky máte až potom reálne a zároveň je to aj preto aby 

bola firma stabilná !! 


Ďalej po registrácií treba vyplniť údaje pravdivo aby 

Vám firma bezproblémov vyplatila peniaze .. Nemusíte 

sa báť že Vám firma zneužije údaje. 


Minimálna suma na výber je 20€. Vaša výplata bude 

spracovaná behom 1 pracovného týždňa. 


Ak chcete vybrať peniaze bez vkladu svojich peňazí dá 

sa to ale firma bude od Vás pýtať doklady na overenie a 

potom Vám firma pošle peniaze na Váš bankový účet. 

Pokiaľ dáte  vklad firma nebude už vyžadovať overenie a 

môžete si poslať na elektronické peňaženky ktoré sú 

uvedené hore. 


Ak máte akékoľvek otázky kontaktujte ma na Facebook 

tak že kliknete na moju fotku... Moja fotka je na konci 

blogu :)


Teraz by som chcel povedať pár podrobnejších slov k 


recyclixu : 
Tu je adresa firmy :


Adresa: Poligonowa 28A, Łomża, Poľsko
Otváracie hodiny:
piatok10–18
sobotaZatvorené
nedeľaZatvorené
pondelok
( sviatok )
10–18
Otváracia doba sa môže líšiť
utorok10–18
streda10–18
štvrtok10–18
ak niekto máte nejaké otázky neváhajte kontaktovať aj 

priamo firmu odpovedajú do 24 hodín komunikujú : 

anglicky, poľsky 
 


Generujte vysoké a stabilní zisky nákupem odpadu, jeho zpracováním a následným prodejem.
Vložením svého kapitálu do odpadu poskytujete sami sobě nejlepší a nejspolehlivější aktivum, protože v dnešní době je možný jeho přeprodej. Sekundární recyklovaný produkt stojí vždy více než surový materiál.
My se zabýváme procesem rafinace - vy berete zisky.
Pokud se s námi spojíte, nebudete přímo zapojeni do recyklačního procesu. Členové našeho profesionálního týmu pracují na technologickém procesu měnícím odpad v peníze. Vy vyděláte jednoduše na jeho nákupu a prodeji za použití našeho systému, který vám poskytuje otevřený přístup na mezinárodní trhy s odpadem.
Spojili jsme nejběžnější věci dneška - internet a recyklaci odpadu a vytvořili jsme inovativní funkční produkt. Staňte se ekologem ještě dnes a začněte vydělávat.
Klíčová fakta o oboru

20%

Z veškerého plastu
je recyklováno

68%

plastů z EU
je exportováno do Číny

20x

Nárůst za
uplynulých 50 let

 

 

Naší filozofií je moderní přístup k recyklaci odpadu. Využíváme možnosti internetu, abychom přilákali pokud možno co nejvíce lidí, kteří by se zapojili do našeho globálního projektu a udělali toho odvětví více komerčně životaschopné.
Přidejte se nyní k tomuto rychle rostoucímu odvětví a společným úsilím pomozte zbavit planetu odpadu. Zároveň si zajistíte stabilní zdroj příjmů na mnoho následujících let. Konec konců je úžasné udělat něco dobrého abýt užitečný. Začněme společně právě teď!
Náš unikátní systém řízení příjmů kombinuje vše, co je třeba pro získání vysokých a stabilních výnosů: efektivitu, transparentnost a uživatelskou přívětivost. Pracujeme tak, že neztratíte ani korunu a přitom uděláte více pro přírodní prostředí i svou budoucnost

 


Recyklace je ekologický způsob, jak maximalizovat svoje kapitálové zisky


Pohodlné použití


Dodatečný příjem


Plně transparentní


Profesionální zaměstnanci

Začít přijímat zisky je snadné!


 • 1. Založte účet

 • 2. Ještě týžden nakupte odpad za nízké ceny 

Jednoduché 3 kroky

- nakúpite odpad 

- recyklujete 

- inkasujete zisky


Stabilita

velké zásoby odpadů zajišťují non-stop běh procesu recyklace

Objektivita

férová nákupní cena odpadu i prodejní cena produktu

Ziskovost

výnosy jsou mnohem atraktivnější, než u bankovních vkladů

Dostupnost

říďte svůj proces recyklace odpadů odkudkoli


Máte ďalšie otázky ? Keď sa odhlásite zo svojho účtu a 

posuniete sa dole koliečkom myši tak nájdete na 

stránke odpovede čo sa najčastejšie ľudia pýtajú 

odporúčam pozrieť .. !!!


Jednoducho Vaša úloha je nakúpiť odpad, recyklovať a

krásne inkasovať zisky a samozrejme posúvať projekt 

ďalej to však nie je všetko .... 


Maximálny počet kilov odpadu ktorý môžete nakúpiť a 

recyklovať je 5000 kg čo potom? 


Potom treba zakúpiť ďalšie jednotky ktoré Vám rozšíria 

možnosti recyklácie 

Teraz si bližšie predstavíme jednotky : 

Forklift jednotka

Vysokozdvižné vozíky jsou nedílnou součástí pracovního postupu veškerých výrobních zařízení. Používají se pro přepravu surovin a hotových výrobků v rámci areálu závodu. A i když vysokozdvižný vozík nezvýší váš podíl na zisku, můžete jej použít pro zvýšení vaší recyklační kvóty o 25 kg za jednotku.


Forklift celková cena 20,000 EUR
K dispozici pro vás 200 jednotka(y)
Navýšit recyklační kvótu +25 kg
Navýšení za podíl +0.000%
cena jednotky1.00 EUR
 
 Cena za 1 vozík je 1€ máte ich možnosť kúpiť max 200
Sorting jednotka

Třídící linka je základním prvkem v procesu recyklace. Zajišťuje, že surovina je čistá a jednotná. Bez třídění by nebylo možné pokračovat v procesu recyklace bez poškození recyklačních zařízení. Jeden zakoupený podíl v třídící lince zvyšuje podíl na zisku o 0,01% a vaši recyklační kvótu o 60 kg.


Sorting celková cena 300,000 EUR
K dispozici pro vás 250 jednotka(y)
Navýšit recyklační kvótu +60 kg
Navýšení za podíl +0.010%
cena jednotky 10.00 EUR

jedna linka cena 10€ máte ich možnosť kúpiť 250

Shredder jednotka

Drtič je stroj, který provádí počáteční část procesu recyklace - drcení surového materiálu. Jeden zakoupený podíl na drtiči zvyšuje váš podíl na zisku o 0,02% a vaši recyklační kvótu o 100 kg.


Shredder celková cena 150,000 EUR
K dispozici pro vás 250 jednotka(y)
Navýšit recyklační kvótu +100 kg
Navýšení za podíl +0.020%
cena jednotky 25.00 EUR


Cena za jeden drtič 25€ máte ich možnosť kúpiť 250


Washing jednotka

Prací linka se používá k čištění recyklovaného materiálu a jeho přípravu pro bezpečný proces granulace. Jeden zakoupený podíl na prací lince zvyšuje váš podíl na zisku o 0,04% a vaši recyklační kvótu o 140 kg.


Washing celková cena 350,000 EUR
K dispozici pro vás 250 jednotka(y)
Navýšit recyklační kvótu +140 kg
Navýšení za podíl +0.040%
cena jednotky 50.00 EUR


Jedna pracia linka cena 50€ môžete si zakúpiť max 250 

liniek 
Granulator jednotka

Granulátory jsou pravděpodobně nejvíce sofistikované stroje v našich výrobních zařízeních. Používají se pro přeměnu čistého regranulátu na granule. Jeden zakoupený podíl na granulátoru zvyšuje váš podíl na zisku o 0,04% a vaši recyklační kvótu o 100 kg.


Granulator celková cena 500,000 EUR
K dispozici pro vás 500 jednotka(y)
Navýšit recyklační kvótu +100 kg
Navýšení za podíl +0.040%
cena jednotky 100.00 EUR


Cena za 1 granulátor 100€ a môžete ich mať 500 


Preto som to takto detailne rozpísal aby to bolo ľahšie 

na pochopenie snáď som pomohol :) .....


Jednotky Vám slúžia k tomu aby ste mohli recyklovať 

nad 5000 kg odpadu vždy si ich kupujte až keď máte 

plnú kvôtu 5000 kg skôr je to zbytočné !!! A kupujte len

toľko koľko chcete odpadu viac by bolo tiež zbytočné 


Po registrácií máte 60 dní na to aby ste vložili zo svojho 

účtu ( zo svojej kapsy ) minimálne 20€ inak Vám účet 

zablokujú a vy prídete o možnosť zarábať !!!!! POZOR 

DO 60 DNÍ !!!!! 


Najvýhodnejšie zo Slovenska je vkladať z bankového 

tam to máte úplne bez poplatku !!! 
Samozrejme firma podporuje aj Paypal aj Bitcoin aj 

Master Card, Visa .... 
 Upozornenie č.2 

Projekt je stabilný má reálne sídlo v Poľsku no dnes je 

riziko aj v normálnej práci nie ešte na internete preto 

majte na pamäti vždy investujte len toľko koľko si 

môžete dovoliť stratiť. Projekt má reálne sídlo, reálne 

komunikuje zo svojími členmi no aj tak si treba vždy 

dať určitý strop a ísť opatrne nie je to len o vidine 

peňazí ale hlavne o zdravom rozume. Sme všetci na 

lodi preto ak sa náhodou stane že projekt spadne 

investujte tak aby to neohrozilo vašu existenciu. 

Na internete sa dá zarobiť no treba pri všetkom zachovať

chladnú hlavu a zdravý rozum ! Držím palce 

Moje výbery priamo na bankový účet  Pár fotiek z firmy si môžete pozrieť po kliknutí na 

obrázok sú z google ... Uľahčil som Vám hľadanie 
https://www.google.sk/maps/uv?hl=sk&pb=!1s0x471ecc7d980cc0bd%3A0x978f2f17ee0523e9!2m5!2m2!1i80!2i80!3m1!2i100!3m1!7e115!4s%2Fmaps%2Fplace%2Frecyclix%2F%4053.1546844%2C22.031241%2C3a%2C75y%2C248.1h%2C90t%2Fdata%3D*213m4*211e1*213m2*211sEOYsFzegJXfgd6vlSqJTFA*212e0*214m2*213m1*211s0x0%3A0x978f2f17ee0523e9!5srecyclix%20-%20H%C4%BEada%C5%A5%20Googlom&imagekey=!1e3!2s-IwV1Ro8fAww%2FVhsbuvKYF0I%2FAAAAAAAAASk%2FmC14sHJ2_fITKnbLdzGw2ZD7VL3MeJHpg&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiykqaS7LzOAhUDaxQKHbGsCbgQpx8IggEwDQ

Dobre vedieť čítaj nižšie : 
Bilance polské ekologie a trhu s plastikovým odpadem


Bezpečnost životního prostředí je jednou z nejnaléhavějších otázek moderního světa. Neefektivní využívání světových přírodních zdrojů, rychlý technologický pokrok a masivní nárůst světové populace vede k vážným ekologickým problémům.
Oproti dřívějšku, kdy nebyla závažnost tohoto problémů tolik zřejmá, protože životní prostředí se do určité míry dokáže s odpadem vypořádat samo, je nyní kvůli technologickému pokroku problém mnohem naléhavější. Nástup nových materiálů, které vyžadují stovky let ke kompletnímu rozpadu způsobil, že se životní prostředí s odpady vypořádat nedokáže. V posledních letech se také zněkolikanásobil objem produkovaného odpadu.
Dnes je ale možné vnímat odpad i jako potenciální zdroj surových materiálů, jako zdroj, který může být použit v množství nástrojů a zboží, dále lidmi využívaných.
Použití odpadu jako surového materiálu zajišťuje lepší využití světových přírodních zdrojů a pomáhá snížit znečištění i kontaminaci odpadních vod. Znečištění vzduchu může být sníženo o 70% až 80% a kontaminace odpadních vod může být snížena o 30% až 35%. Celkově je dostupnost recyklovatelných surových materiálů mnohem vyšší než je tomu u běžných materiálů a jejich kvalita je shodná. Recyklovatelný materiál navíc přináší společnosti další výhody.
Polský zákon o odpadech ze 14. prosince 2012 označuje odpad jako nepoužitelné předměty či materiály, kterých se vlastník zbavuje, plánuje se zbavit nebo je musí zlikvidovat.
Výše uvedená definice znamená ztrátu zdrojů ve formě materiálů a energie, kterých se lidé či společnosti zbavují. Růst objemu odpadu a jeho likvidace může mít drastické důsledky pro životní prostředí.
Z toho důvodu se ekologická politika EU a polská politika, jež je členem této organizace, zaměřuje na snížení negativního vlivu odpadu na prostředí a zdraví občanů, stejně jako na efektivnější využití recyklovatelných odpadů pro výrobu recyklovatelného zboží a výrobu energie. Dlouhodobý cíl této politiky je minimalizace skládek a snížení množství produkovaného odpadu. V případě, že je produkce odpadu nevyhnutelná, musí být přijata opatření pro zvýšení povědomí, vývoj recyklačního průmyslu a bezpečnou likvidaci odpadů.
Například každá členská země musí do roku 2020 recyklovat alespoň 50% veškerého produkovaného odpadu. Organizace má také striktní požadavky co se týká ostatního odpadu. Do roku 2016 musí být recyklováno zhruba 70% veškerého stavebního odpadu a do roku 2020 musí být recyklováno alespoň 45% elektronického odpadu.
Podle statistik Eurostatu v současné době Polsko recykluje pouze 20% z celkového množství vyprodukovaného domácího odpadu. Vedoucí země v průmyslu jsou Nizozemí s 49%, Švédsko 48% a Lucembursko s 47%. Průměr v EU je 32%.
Výroba a recyklace polymerních materiálů je v EU považována za klíčový strategický směr, neboť jeho rozvoj a konkurenceschopnost ovlivňuje širokou škálu vládních sektorů. To vše proto, že přináší inovace do mnoha dalších odvětví ve fungování zemí: péče o životní prostředí, zemědělství, energetika, elektronika, automobilový průmysl, stavebnictví, obalový průmysl, zdravotnický průmysl a tak dále.
Žádný z výše uvedených sektorů by nedosáhl tak rychlého růstu, kdyby nebylo polymerních materiálů. Hospodářský růst a inovační vývoj v EU a Polsku byl dosažen především díky úspěšnému řízení průmyslu a komerční recyklace různých materiálů, mezi kterými hrají polymery důležitou roli.
Možnosti použití polymerních materiálů jsou překvapivě široké a poptávka ještě dále poroste, protože dnes Polsko recykluje pouze 20% celkového množství produkovaných polymerních materiálů. Dalším zajímavým faktem, který bychom chtěli zmínit je, že pouze 20% všech světových plastů je recyklováno, zatímco zbývajících 80% je buď spáleno, čímž dochází ke znečištění ovzduší, nebo uloženo na skládkách či v oceánech a jezerech, čímž dochází ke kontaminaci prostředí a plýtvání se zdroji i energiemi. Plasty mohou být a měly by být recyklovány na širokou škálu užitečného a nezbytného zboží.
Podívejme se na graf globální produkce polymerních materiálů.

Evropská unie je na druhém místě a vedoucí pozici drží Čína. Jsme přesvědčeni, že člověk by měl vnímat, kolik odpadu vyprodukují členské země EU, které země vedou a kolik odpadu vyprodukuje samotné Polsko.
Tabulka 1. Celkové množství produkovaných odpadů ve všech odvětvích průmyslu, rok 2012, tisíce tun

EU - 28 2 515 110
GERMANY 368 022
FRANCE 344 732
ROMANIA 266 976
UNITED KINGDOM 241 922
POLAND 163 378
ITALY 162 765
BULGARIA 161 252
SWEDEN 156 367
NETHDERLAND 123 613
SPAIN 118 562
Tato tabulka ukazuje, že Polsko je v top pěti zemích co se týká produkce odpadů a recykluje pouze 20% z celkového množství vyprodukovaného odpadu.
Jinak řečeno, Polsko má ohromný potenciál a dobré vyhlídky pro investice do recyklace odpadů, které by měly být považovány za cenný zdroj surovin, které mohou být použity při produkci široké škály zboží. Zároveň mají tyto investice přínos pro životní prostředí a zdraví lidí.
Můžeme a měli bychom se s tímto problémem vypořádat již dnes. Polsko je velmi atraktivní zemí, co se týká recyklace odpadu, protože úroveň recyklace je celostátně poměrně nízká a většina odpadu je odvezena na skládky, spálena nebo zakopána. V takovém případě je recyklace a další použití odpadu mnohem logičtější a ekonomicky životaschopnější volbou.
Inovativní technologie pro recyklaci polymerů nám mohou pomoci přeměnit odpad na alternativní palivo či dokonce na plyn. Tyto technologie nejsou pouze ziskové, pomáhají také snížit vliv člověka na životní prostředí.
Toto je cesta k úspěchu, která přináší inovace a pozitivní vliv na různé sektory v zemi. Díky tomu bude vytvořeno množství pracovních míst, což napomůže ekonomice i celé společnosti. Také tím dojde k vyřešení závažného ekologického problému, čím se sníží nebezpečný vliv na životní prostředí i zdraví lidí.
Evropský polymerový průmysl si zadal ambiciózní cíl: po roce 2020 nesmí být skládkován žádný polymerový odpad. Organizace PlasticsEurope to oznámila s podporou dalších průmyslových sdružení v roce 2011 a vyzvala k celoevropskému zákazu skládkování odpadu.
Výkonný ředitel PlasticsEurope, Wilfried Haensel, řekl: "Odmítnutí skládkování odpadu ve všech evropských zemích je proveditelné. Většina rozvinutých zemí zastavila téměř kompletně skládkování polymerového odpadu, čímž významně přispěla ke zlepšení životního prostředí. "
Pokud budeme mluvit o všech evropských zemích, 58 % z celkového množství produkovaného polymerového odpadu bylo recyklováno a pak použito jako obnovitelná energie. Zbývá ale ještě hodně, co by se mohlo udělat, aby se kompletně zabránilo skládkování. Nejprve bychom ale měli odpovědět na tyto dvě otázky: Jak můžeme dosáhnout našeho cíle a jak překonat nesrovnalosti v množství recyklovaného polymerového odpadu v jednotlivých evropských zemích?
Ton Emans, který byl nedávno zvolen prezidentem společnosti EuPR zabývající se recyklací polymerového odpadu se sídlem v Bruselu řekl: “Je to opravdu výzva, ale můžeme to zvládnout, pokud provedeme příslušné změny v recyklačním průmyslu. Například bychom měli přijmout celoevropskou politiku v oblasti recyklace a podporovat efektivní třídění odpadu, aby průmysl zabývající se zpracováním polymerového odpadu měl dostatek kvalitní vstupní suroviny. Tyto zásadní změny v efektivnosti řízení zdrojů v Evropě pomohou vytvořit velké množství pracovních míst a snížit emise oxidu uhličitého díky použití recyklovaných polymerů.”
Existuje velký rozdíl mezi nejvíce a nejméně polymery recyklujícími zeměmi Evropy. Situace se v posledních dvou letech zlepšila a množství recyklovaného polymerového odpadu vzrostlo z 54% v roce 2009 na 58% v roce 2010.
Dle údajů poskytnutých Sdružením pro recyklaci a opětovné využití plastů (Association of Plastics Recycling and Recovery Organizations - EPRO), 16 evropských států recyklovalo v roce 2010 30 % polymerových obalů. Přesto Bulharsko, Řecko, Kypr a Malta zaostávají a zpracovávají maximálně 22% celkové produkce polymerových odpadů.
Harmonizace právních předpisů států EU a zvýšení disciplíny v souladu s požadavky směrnic EU týkajících se recyklace odpadu pomůže tento problém vyřešit. Organizace PlasticsEurope apeluje na všechny země Evropy a vyzývá je, aby zlepšily své zásady pro recyklaci odpadů a pokusily se zopakovat úspěch Německa, Dánska, Švédska a Rakouska kde bylo skládkování odpadu výrazně omezeno.
Spolu s některými problémy v rámci politiky nakládání s odpady jsou zde i překážky v recyklačním sektoru, které je nutno překonat. Jan-Erik Johansson ředitel Programu pro účinné využívání zdrojů v PlasticsEurope zmiňuje, že jsou zde potíže v několika různých oblastech a ty je potřeba vyřešit. Měli bychom se nejprve snažit získat veškerý polymerový odpad a následně jej recyklovat. V recyklačním procesu se pak musíme zaměřit na kvalitu produkovaného zboží, aby sekundární polymery mohly být využity tak efektivně, jak je to jen možné. Je třeba, aby se vyvinul trh s recyklovaným zbožím.
Johansson dodává, že pokud se stát nachází v obtížné ekonomické a finanční situaci, musí vláda podporovat a povzbuzovat pokročilejší metody zpracování sekundárních materiálů.
“Nejčastější problém je získání dostatečných prostředků ke zřízení infrastruktury nutné ke získání polymerního odpadu, který je aktuálně pohřben na skládkách pro jeho zařazení do finančního oběhu. Hrubým odhadem jsou nutné zdroje ve výši 8 mld EUR ročně pro 27 členských zemí EU a také pro Norsko a Švýcarsko,” řekl.
Zbývá toho ještě hodně, co je třeba udělat do roku 2020. Transfer technologií je klíčový nástroj a je to důvod, proč PlasticsEurope spustí projekt na vývoj a spolupráci mezi zpracovateli polymerů z Francie, Polska, Španělska a Anglie pro urychlení zavádění nových technologií v recyklaci polymerů.
A přestože cíl v roce 2020 je opravdu výzva, úspěch programu Vinyl 2010 ukazuje, že společné úsilí různých zemí zaměřené na recyklaci polymerového odpadu opravdu pomáhá k dosažení vytyčených cílů.

Spolupráce s Recyclix.com

Největší výhody spolupráce s námi jsou, že se v podstatě nemusíte o nic starat a také vaše minimální časová investice. Ceny plastu jsou nevypočitatelné a neustále se mění v závislosti na celé řadě různých faktorů. Přesto nám můžete věřit - naše společnost se na trhu pohybuje již dlouho a vždy máme přehled o výkyvech na trhu. Nejenže trh známe skrz naskrz, ale také vám rychle poskytujeme ty nejlepší ceny a rychlé zpracování materiálu.
Nabízíme propracovanější a ucelenější pohled, než většina ostatních průmyslových podniků. Díky různým špičkovým technologiím a nástrojům děláme celý proces nákupu a prodeje recyklovaného plastu opravdu rychlý a efektivní. Krom toho vám rádi poskytneme náš partnerský program balíčků a služeb, individuálně přizpůsobených vašim požadavkům, ať už jste kupující nebo prodávající.

Naše služby

Recyclix.com je víc než jen obchodník s recyklovaným zbožím. Vytvořili jsme naši společnost s cílem pozvednout recyklaci plastů na novou úroveň. Našim klientům nabízíme ucelený balíček služeb a pomáháme společnostem najít a realizovat ekonomicky efektivní řešení v každém konkrétním případě.

Hospodaření s odpadem

Hospodařením s odpadem se rozumí sdílený nákup odpadů na základě požadavku od našich zákazníků. Hledáme důvěryhodné dodavatele surovin, stejně jako provádíme dodávku, skladování a přípravu surového materiálu ke zpracování. Následně kompletně provedeme všechny nezbytné kroky technologického procesu, zpracujeme materiál, prodáme zboží a rozdělíme zisky.

Spolupráce s podniky a producenty


 • Menšinové vlastnictví v podniku;
 • Poskytujeme továrnám kompletní zpracovatelský cyklus: recyklace, zpracování a doručení znovuzpracovaných granulí. Například výrobou folie ze 100% recyklovaného materiálu jsou náklady na její pořízení pro zemědělské podniky sníženy průměrně o 20%;
 • Outsourcing výrobních zařízení společností třetích stran na komerčním základě.
 • Dodávky surového materiálu pro různé továrny;
 • Pomoc při provádění osvětových kampaní o recyklaci a vysvětlení významu recyklace odpadů pro ekologii.
Prodejte plastikový odpad a generujte zisky

 • Pokud vaše společnost produkuje plastikový odpad, který dále nepotřebuje, pomůžeme vám přeměnit tento odpad na další zdroj příjmů. Nemáte čas či zkušenosti, abyste to provedli sami? Kontaktujte nás. Najdeme vám kupce mnohem rychleji, než konkurence.
`Přejděte na zelenou` za použití ekologických technik

 • Namísto odvozu plastikového odpadu na skládku raději kontaktujte naši společnost a my vám pomůžeme prodat váš plastikový odpad k další recyklaci. Ekologicky přívětivé recyklační podnikání je rapidně rostoucím trendem dnešního moderního světa. Naše společnost vám pomůže se k tomuto trendu přidat. Můžete udělat něco nového a pomoci životnímu prostředí prodejem plastikového odpadu a současně na tom vydělat.
Vysoká kontrolovatelnost a transparentnost

 • Recyclix.com vytváří technologické inovace a přední obchodní nástroje pro proces nákupu a prodeje plastikového odpadu. Přestaňte se zabývat hromadami nepotřebných papírů, spojte se s námi a začněte využívat individuální databázi pro správu obchodů přímo v našem webovém rozhraní.
Najdete zde ve své členské sekci detailní informace o hmotnosti, ziscích, cenách a lhůtách, stejně jako cenné obchodní analýzy. Klíčové a transparentní informace, které klienti mají právo znát a musí je znát, aby mohli správně odhadovat zisky a důvěryhodnost transakce.

Proč bych měl nakupovat a prodávat recyklovaný plast s Recyclix.com?

Naše společnost spolupracuje s hlavními dodavateli, kteří prodávají recyklovaný plast a výrobními společnostmi, které dlouhodobě skladují plastikový odpad. Naše široké diverzifikované portfolio dodavatelů vám pomůže kontinuálně získávat velká množství surového materiálu z důvěryhodných a bezpečných zdrojů.

NAŠE VÝHODY

 • Celostátní pokrytí
  Nakupujeme surové materiály z důvěryhodných zdrojů a uzavíráme úzké obchodní vztahy s celostátní sítí dodavatelů. Pokud potřebujete nakoupit LDPE nebo PP, pomůžeme vám snížit náklady na dodavatele díky nákupu odpadu ve vaší oblasti či státu.
 • Integrita a zajištění jakosti
  Občas se stává, že klient začne spolupracovat s překupníkem, který chce vyplatit celou zálohu předem a následně doručí nekvalitní materiál a nestará se o dodací lhůty. Recyclix.com je na trhu zpracování odpadu mnoho let a v průběhu té doby si vybudoval silnou a vzájemně výhodnou spolupráci se stovkami klientů, kteří mu věří. Spoluprací s naší společností získáte vždy ty nejlepší služby a obdržíte své objednávky vždy včas se zajištěním nejvyšších standardů kvality.
 • Risk management
  Každý obchod je o důvěře. Ta je v recyklačním průmyslu obzvláště důležitá, protože spolupracující nakupující a prodejci mohou být od sebe vzdáleni i stovky či tisíce kilometrů. Eliminujeme rizika a chráníme vás před nejistotou při nákupu a prodeji plastikového odpadu. Naše časem prověřené procesy a průlomové technologie pomáhají udržet celou proceduru pod striktní kontrolou a chrání obě strany. Nakupující získají zboží, za které zaplatili a prodejcům je nabídnuta výhodná a férová cena
  .

Základní zboží: Polypropylen a polyethylen

nízkohustotní polyethylen

LDPE plast (nízkohustotní polyethylen) má recyklační značku #4
Samostatnou částí naší činnosti je recyklace polyethylenu. Naše společnost se specializuje na nákup polyethylenových odpadů a jejich další zpracování a prodej. Aby bylo možné recyklovat a zpracovat polyethylen používáme technologii vytlačování rafinovaného odpadu s jeho dalším mletím za účelem získání recyklovaného granulovaného materiálu, který se používá pro výrobu zboží.
V současné době nakupují hospodářské společnosti folie vyrobené z recyklovaného LDPE na roční bázi a ve velkých objemech. Cílový trh zažívá pokračující růst v poptávce po tomto produktu zatímco použití recyklovaných materiálů umožňuje snížit náklady.
LDPE je nizkohustotní polyethylen, který se používá na extra pevná komerční balení a smršťovací folie. Jeho zpracování je za použití běžných vytlačovacích zařízení poměrně snadné. Děje se prostřednictvím vyfukování taveniny při teplotě 170°С až 230°С tj. 340F až 450F. V souladu s platnými podmínkami zpracování splňuje tento polymer excelentní možnosti recyklovatelnosti a odolnost proti deformaci.
Můžeme vám nabídnout LDPE jak pro lisování, tak pro tlakové vyfukování s nejruznějšími hodnotami MFI a zároveň v průhledné, bílé, a černé barvě.

Polypropylen

PP plast (polypropylen) má recyklační značku #5
Polypropylen je jedním ze světově nejpoužívanějších plastů. Recyklace polypropylenu je velmi jednoduchá. Nevyžaduje vysoce specializovaná zařízení a k jeho zpracování lze využít jakoukoli metodu recyklace plastu.
Poptávka po polypropylenu je poměrně vysoká, protože se používá např. k výrobě vodovodních a odpadních trubek, nejrůznějších folií a balicích materiál.

Prodejte svůj odpad

Máme zájem o nákup velkých objemů LDPE a PP a vyzýváme průmyslové společnosti ke vzájemně výhodné spolupráci. Prosíme, zašlete nám fotografie svého surového materiálu společně s popisem jeho charakteristik a hmotnostíZisky z referrálov sú :

1 level = 10%

2 level = 3%

3 level = 2% 

4 level = 1% 

Deň otvorených dverí v Riga 

 Belgicko 2016 - stretnutie 
 http://www.okst-koseca.sk/wp-content/uploads/2015/02/1.png
Dôležité upozornenie z mojej strany nie od firmy !!

Nedávno som písal do firmy mail ohľadom toho že som

našiel v oficiálnej skupine názor že Recyclix je PONZI

schéma kto nevie čo je PONZI vyhľadajte si na Google ... 

Opýtal som sa teda  priamo či je projekt PONZI SCHÉMA 

prišla mi takáto odpoveď :  

Ahoj,

Rozhodne chápeme, že tam bude odporcov, najmä v počiatočnej počiatočnej fáze každého podnikania. Ale nemáme žiadne úmysly o zneužitie peňažných prostriedkov našich klientov. Ešte dôležitejšie je, recyklácia je skvelý a vysoko tržby z produktov Business s vynikajúcim potenciálom rastu v EÚ aj mimo nej.

Naša adresa je jednoznačne k dispozícii on-line. Máme tiež hostiť dni otvorených dverí, kde môžu investori vážne zariadiť, aby navštívi našu kanceláriu a zázemie, aby majú svoje pochybnosti usadil. Termíny dní otvorených dverí sú zverejnené na našich spravodajcov. Máme tiež naše registračné podnikanie čísla na každej stránke nášho webu.

Videá a fotografie z našich zariadení je možné nájsť na pravidelných newsletterov posielame našim užívateľom, ako aj na našich oficiálnych sociálne médiá stránkach spravovaných službou poverený pracovník Recyclix. Tiež sme sponzorovi a zúčastniť sa recyklácie odborných konferencií a veľtrhov, kde pozývame každého k nám pripojili a stretnúť sa náš tím osobne.

FB Fotografie: https://www.facebook.com/1090463990967764/photos/?tab=album&album_id=1325383757475785

Tu nájdete naše najnovšie spravodajcu:

https://recyclix.com/news/one-day-from-recyclix-life
https://recyclix.com//news/recyclix-news-in-november
https://recyclix.com/news/recycling-technik-2015-expo-dortmund-germany
https://recyclix.com/news/summing-up-2015
https://recyclix.com/news/fresh-update-features-and-contest
https://recyclix.com/news/contest-update-and-brussels-expo
https://recyclix.com/news/open-days-invitation
https://recyclix.com/news/riga-open-days-2016
https://recyclix.com/news/open-days-in-polland-summer-update

Pre viac odpovedí na časté otázky užívateľov nájdete na našej stránke často kladených otázok: https://recyclix.com/faq/
Návod na vklad z banky

Návod na vklad z bankového účtu priamo odomňa 

https://www.youtube.com/watch?v=ZMR4eVvmFSQ
Nastavenie profilu a recyklácie 

Odporúčam pozrieť hneď po registrácií ... Videá sú priamo odo mňa 

Ahoj,

Prečítajte si prosím naše e-mail. Tam sa hovorí, že nemáme podviesť našich klientov. Na odkazov uvedených sú viac než dostatočným dôkazom, že sme skutočný, prevádzková spoločnosť, nie je pyramídové hry. Text ktorý som pridal s podpory bol preložený Google prekladačom. Jasne tam vidíme že pracovníčka píše že recyclix nie je PONZI !!!! 

Je na každom z nás či tomu uveríme a vrhneme sa do projektu a začneme zarábať alebo sa naďalej budete báť ! Rozhodnite sa samy a slobodne. Nikoho do ničoho netlačím :) 

Dnes 16.8.2016 mi bolo na účet doručených ďalších 20€  


https://www.facebook.com/miso.work.home


Ak máš stále nejaké otázky klikni na moju fotku a napíš mi :) rád pokecám s každým čo chce niečo dokázať !!!

Prajem veselú a úspešnú recykláciu . Chráňme prírodu SPOLU :)