Donate

Google Plus

Twitter

Viber

Viber

Whatsapp

Whatsapp

Facebook

Sleduj moje novinky na Facebooku

Instagram

Youtube

Words for English speaking visitors !

Words for English speaking visitors !

pondelok 21. septembra 2015

Slovenský Národný Panel - Vyplnenie dotazníkov ( 2000 oplátok, výplata )
Slovenský národný panel je spoločnosť ktorá ponúka vypisovanie dotazníkov za oplátky ktoré je možné potom  vymeniť za reálne € a tie si môžete potom poslať na Váš bankový účet od 2000 oplátok. Možnosť vyplniť až 12 profilov aby ste mali možnosť čo najviac zarobiť. Odporúčam odpovedať pravdivo lebo spoločnosť si telefonicky overuje pravdivosť údajov. Za každého privedeného člena máte 50 oplátok. Pri registrácií zadávajte G-mail aby nebol problém s doručovaním dotazníkov. Kontrolujte aj SPAM priečinok ! 
Dotazníky chodia do e-mailovej schránky preto odporúčam Gmail. ! Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Poznámka: Komentár môže zverejniť iba člen tohto blogu.