Donate

Google Plus

Twitter

Viber

Viber

Whatsapp

Whatsapp

Facebook

Sleduj moje novinky na Facebooku

Instagram

Youtube

Words for English speaking visitors !

Words for English speaking visitors !

pondelok 22. februára 2016

POPULÁCIA - Platíme Vám za Váš názor !
Registračný formulár vyzerá takto :

Súťaž kto chcete zapojte sa : dporuč a zarob!
Dobrý deň,
pozvite svojich známych, kamarátov alebo príbuzných do POPULACIA.sk a za každého nového registrovaného člena, ktorý uvedie Vaše ID, dostanete 0,20 €, navyše za každého tretieho privedeného člena získate bonus 0,50 €.
Pre priznanie odmeny je nutné, aby Vami odporúčaný člen úspešne dokončil platený dotazník.
Odmenu Vám pripíšeme vždy na konci týždňa. Celkové vyplatenie odmeny prebehne v najbližšom výplatnom období po skončení celej súťaže.
Súťaž skončí 30. 6. 2017.
Vaše osobné číslo je:
65827
Toto číslo musí nový člen zadať na konci svojho registračného dotazníka, aby ste mali nárok na odmenu.
Ako postupovať?
Pozvite známeho, aby sa registroval v paneli Populácia a dajte mu svoje identifikačné číslo ID (svoje ID nájdete vyššie v tomto emaili). Váš známy sa zaregistruje a vyplní vstupný dotazník. Dostane sa až k poslednej otázke „C130. Akým spôsobom ste sa dozvedeli o on-line respondentskom paneli POPULACIA.sk spoločnosti Ipsos?“ Vyberie si možnosť „Od iného člena panelu POPULACIA.sk“ a do políčka vyplní Vaše identifikačné číslo (ID).
Podrobné podmienky najdete na: http://www.populacia.sk/odporuc-a-zarob
Agentúra Ipsos si vyhradzuje právo odmenu nepripísať v prípade rozporu uvedených základných osobných údajov so skutočnosťou.
Ak viete o niekom z Českej republiky, pozvite ho na www.populace.cz - súťaž sa týka aj jeho.Typy spolupráce : 

Internetový dotazník

Internetový dotazník vypĺňate on-line pomocou internetu na webe Populacia.sk, o dotazníku sa najčastejšie dozviete pomocou SMS alebo emailom.

Telefonický rozhovor

Naši operátori vás budú kontaktovať na telefónnom čísle uvedenom na Populacia.sk, položí vám otázky a vaše odpovede sami zaznamenajú do systému Populacia.sk.

Skupinová diskusia

Niektoré prieskumy vyžadujú osobnú prítomnosť účastníkov v sídle agentúry či v iných priestoroch vhodných pre prieskum trhu. Ide o rozhovory v malej skupine na zvolenú tému za účasti moderátora, ktorý debatu vedie.

Bežný prieskum


Do týchto projektov ste zaradený/á na základe odpovedí z vášho osobného dotazníka. Za celkové vyplnenie dotazníka v zadanom termíne vám vždy prináleží odmena, preto nie ste zaradený/á do súťaže. Tieto dotazníky neobsahujú žiadne vyraďovacie otázky.

Doplňujúce otázkyPokiaľ potrebujeme zistiť doplňujúce informácie, ktoré nie sú obsiahnuté vo vašom osobnom dotazníku, pošleme vám 1-3 otázky na vyplnenie. Tieto otázky nie sú platené, ale umožnia vám účasť v nasledujúcich výskumoch. Navyše vás za vyplnenie zaradíme do súťaže.

Výberový prieskumPri niektorých výskumoch je potrebné odpovedať aj na vyraďovacie otázky, na základe ktorých vás dotazník buď pustí ďalej, alebo vyradí, čo záleží na kritériách prieskumu. Ak sa dostanete až na koniec dotazníka, získate finančnú odmenu, pokiaľ sa dotazník predčasne ukončí na základe vyraďovacej otázky, budete zaradený/á do súťaže o hodnotné ceny.

Rýchly prieskumIde o veľmi krátky dotazník. Nižšia cena za dotazník je vyvážená väčšou čítanosťou posielania dotazníka. Tieto dotazníky sú označené menom Instant Research (t.j. okamžitý prieskum).
Za kompletne vyplnený dotazník vám patrí odmena. Výšku odmeny nájdete vždy v upozorňovacej SMS alebo v emaili, ktorý vám príde spolu s odkazom na dotazník. Obvyklá odmena za jeden dotazník sa pohybuje od 40 centov po 2€.
Vzhľadom a veľký počet dotazníkov odosielame odmeny automaticky vždy raz za 3 mesiace, výplatné mesiace sú: január, apríl, júl, október.
Existujú prípady, keď poskytnuté údaje neodmeníme, a to v prípade, že zistíme nepoctivý prístup k prieskumu. Môže sa jednať o nezmyselné odpovede, alebo napríklad o pokus viacnásobnej účasti v danom projekte.

Zoberte, prosím, na vedomie, že sa jedná o náhodný, príležitostný príjem v zmysle § 10 Ostatné príjmy ods. 1písm.a, zákon o daniach z príjmov č.586/1992 Zz, ktorý do ročnej výšky 1000 € nepodlieha zdaneniu. Ak by celková výška vašich príjmov za kalendárny rok za túto činnosť (vyplňovanie dotazníkov) prekročila v úhrne sumu 1000 €, bola by daňová povinnosť plne na vašej zodpovednosti.

Urobte dobrý skutok – venujte svoju odmenu na charitu!

Súťažte s nami

V súťažnom období rozdelíme 10 atraktívnych cien (tablety, mobilné telefóny, zájazdy a ďalšie).
Za každý projekt, v ktorom nie ste odmenený/á peniazmi, ste automaticky zaradený/á do súťaže. Vyhodnotenie súťaže prebieha (spolu s vyplácaním odmien) raz za štvrť roka.
O zaradení do súťaže budete vždy informovaný/á hláškou na konci dotazníka, o prípadnej výhre v súťaži vás budeme informovať telefonicky.

Odovzdanie cien sa uskutoční osobne pracovníkmi agentúry Ipsos. Výhercovia budú zverejnení na našich webových stránkach.

V jednom súťažnom období je možné vyhrať iba jednu cenu – môžete byť však zaradení do viacerých súťaží.

Agentúra Ipsos si vyhradzuje právo neodovzdať cenu v prípade rozporu základných osobných údajov o skutočnosti.
Kde nás nájdete ? Adresa

Ipsos s. r. o.
Slovensko
Heydukova 12
811 08 Bratislava
www.ipsos.sk

Kontaktné informácie

Vzhľadom k veľkému počtu členov panelu nie sme schopní vybavovať Vaše otázky telefonicky,
preto sa prosím na nás obracajte pomocou e-mailu.

Všetky Vaše otázky prosím píšte na e-mailovú adresu info@populacia.sk.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Poznámka: Komentár môže zverejniť iba člen tohto blogu.